Mammografie a ultrazvukové vyšetření prsu

Mammografie a ultrazvukové vyšetření prsu

Mammografický screening znamená pravidelné preventivní vyšetřování prsů žen, které nemají žádné potíže. Cílem screeningu je  včas  objevit rozvíjející se zhoubný nádor prsu, který je v časné fázi snáze léčitelný.

V dalším díle seriálu o vyšetřovacích a léčebných metodách, který je určen pro laiky, lékaři z Radiologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové vysvětlují, jak mammografické a ultrazvukové vyšetření probíhá, kdy se provádí a jak je vyhodnocováno. Dozvíte se také, co se děje, když lékaři v prsu karcinom skutečně objeví.

Mamografický screening znamená pravidelné preventivní vyšetřování žen bez jakýchkoli příznaků onemocnění s cílem zachytit rozvíjející se zhoubný nádor prsu v co nejčasnějším stadiu. Princip fungování mamografického screeningu vychází z předpokladu, že onemocnění zachycené v časné fázi je snáze léčitelné a vede k vyšší kvalitě a vyšší délce života pacientek. S vyšetřením vás seznamuje vedoucí lékařka centrálního rentgenu a mammologie na Radiologické klinice FN Hradec Králové MUDr. Hana Urminská, PhD.

Vložit komentář

Autor komentáře
Text komentáře
Akce

Komentáře

 1. Iva Engelová
  Po dvou letech mi přišla pozvánka na mamografii do Ústí n.L. Protože mám blíže mamograf v Chomutově objednala jsem se tam. Objednali mě za dva měsíce. Po příchodu na mamograf mi bylo sděleno, že mě nepřijmou, protože nemám žádanku od gynekologa nebo mého obvod.lékaře.Je mi 64 let bylo by to mé druhé vyšetření.Domnívala jsem se , že vzhledem k mému věku mám po dvou letech nárok na bezplatné vyšetření a že nemusím mít žádnou žádanku.Dúvodem té žádanky je prý to, že pojišťovna by neproplatila toto mé vyšetření.Je to možné?
 2. MUDr. Jiří Pešina
  Ženy od 45 let bez známek onemocnění prsu mají vždy jednou za dva roky nárok na mamografické vyšetření hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Na preventivní mamografické vyšetření má povinnost ženu posílat obvodní gynekolog nebo praktický lékař, který na screeningovou mamografii vystaví ženě žádanku. Pokud si žena mamografické vyšetření hradí sama na vlastní žádost, žádanku na mamografii nepotřebuje.
 3. Petra
  Dává se při vyšetření ochranný límec kvůli záření...Nic jsem na Vašem videu nepostřehla...Co takhle chránit zdraví lidí vážení lékaři???
 4. Petra Nováková
  Dobrý den,
  na internetu se skutečně šíří poplašná zpráva, že mamografické vyšetření může vyvolat rakovinu štítné žlázy a že je třeba žádat ochranný límec. Dovolujeme si Váš dotaz zodpovědět citací prof. MUDr. Jana Daneše, CSc., kterou lze najít na www.mamo.cz v oddíle "Často tradované mýty":

  "Jde o naprostý nesmysl a neodůvodnitelné šíření poplašné zprávy. Neexistuje žádná vědecky uznávaná studie, která by ukazovala na vyšší výskyt nádorů štítné žlázy u žen, které absolvovaly, i opakovaně, mamografické vyšetření. Dávka na štítnou žlázu je při vyšetření prsů zanedbatelná. Z tohoto důvodu není používání ochranného límce v žádném z uznávaných screeningových mamografických programů ve světě doporučováno (či dokonce požadováno). V České republice je ve screeningových centrech vybavení pro provádění mamografie na velmi vysoké úrovni a dávka záření je pravidelně sledována – je velmi nízká, hodnoty uváděné v doporučeních EU nejsou vůbec překračovány. Ženy tak nemusí mít obavy z nadměrného záření. Požadavky na mamografické vyšetření dané ve věstníku ministerstva zdravotnictví jsou navíc velmi přísné, odborníci, ministerstvo zdravotnictví ani Státní úřad pro jadernou bezpečnost nepovažují požadavek používání ochranného límce za racionální. "

  prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.
  přednosta Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
  předseda Komise odborníků pro mamární diagnostiku Radiologické společnosti ČLS JEP
  místopředseda Komise pro screening nádorů prsu MZ ČR
  U Nemocnice 2
  128 08 Praha 2

Související články

Základní gynekologické vyšetření

Každá žena by měla absolvovat preventivní gynekologickou prohlídku pravidelně, alespoň jedenkrát ročně.

Funkční vyšetření plic

Funkční vyšetření plic je soubor metod, které umožňují posouzení jednotlivých plicních funkcí. 

Biologická léčba v onkologii

Co to je biologická léčba, jaké nemoci se s ní léčí a s jakými výsledky vám vysvětlí prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., přednosta Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně.