Mammografie a ultrazvukové vyšetření prsu

Mamografický screening znamená pravidelné preventivní vyšetřování žen bez jakýchkoli příznaků onemocnění s cílem zachytit rozvíjející se zhoubný nádor prsu v co nejčasnějším stadiu. Princip fungování mamografického screeningu vychází z předpokladu, že onemocnění zachycené v časné fázi je snáze léčitelné a vede k vyšší kvalitě a vyšší délce života pacientek.

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Mamografie je speciální rentgenová metoda používaná pro vyšetřování prsu. Zátěž zářením je v případě moderních zařízení velmi malá, proto je možné mamografii provádět v pravidelných ročních intervalech. Prsy se obvykle zobrazují ve dvou směrech, takzvaných projekcích. Celkem se tedy zhotoví čtyři snímky. Mamografie je někdy vhodně doplňována dalšími metodami, především ultrazvukovým vyšetřením. U mladých žen, těhotných a kojících se zpravidla dává přednost ultrazvukovému vyšetření před mamografií. Mamografie je u těchto žen volena pouze výběrově, například při nejednoznačném nálezu během ultrazvukového vyšetření. Nacházíme se na Radiologické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Vedoucí lékařkou centrálního rentgenu a mamologie je Hana Urminská. Mamografické záření je rentgenové záření, tak jak už jsem se zmínila, to znamená ionizující záření, paprsky, které projdou měkkou tkání prsu pacientky, zachytí se a potom se detekují a utvoří se z toho obraz mamografických snímků, kterém my potom detailně prohlížíme. Ultrazvukové vyšetření je vyšetření založené na úplně jiném principu než mamografické. Nejedná se o ionizující záření, tudíž pro pacientku nezatěžující. A je to vlastně záchyt odrážejících se ultrazvukových vln. Základní metodou je mamografie, mamografické snímky. To proto, protože pro nás je to nejpřehledněji zobrazitelná žláza u žen v pokročilejším věku (jak už jsem se zmiňovala, čtyřicet let a výše), a to proto, že postupně postupuje involuce mléčné žlázy, přibývá tukových lalůčků. A tukové lalůčky jsou, já to řeknu zcela laicky, na obrazovce tmavé, zatímco nádor, nějaká léze, je světlá - bíly flek. Takže bílý v tmavém je velmi dobře patrno. Zatímco mléčná žláza je světlý flek a světlý ve světlém se hůře detekuje. Tedy v případě, že je žláza bohatší, světlý flek, musí se doplnit sonografické vyšetření, protože tam je to zase naopak. Když to zase laicky řeknu, tak tukové lalůčky jsou tmavé a léze, ložisko v prsu je také tmavé. Takže tmavý v tmavém je hůře vidět. To znamená tuková prsa jsou pro nás sonograficky hůře detekovatelná, zatímco žláza je světlý flek na ultrazvuku a ložisko tmavý. Takže tmavý ve světlém je zase lépe detekovatelné. V prvé řadě sem přicházejí pacienty asymptomatické, to znamená, že nemají žádné problémy, žádný nález v prsu, odesílány jsou většinou praktickými lékaři, gynekology na preventivní vyšetření prsu. Dále jsou sem odesílány pacientky diagnostické, to znamená, že mají nějaký problém v prsu. Problémem je bulka, něco hmatného, co se vám nezdá, nelíbí. Samozřejmě změny na kůži a netýká se to jenom prsu, ale i podpaží. I u mužů se provádí, muži mohou mít gynekomastii, zvětší se mléčná žláza z jakéhokoliv důvodu. A samozřejmě i u mužů se může vyskytnout karcinom prsu. Je to nutné, hovořit stále o screeningu, protože samozřejmě rakovina prsu je nejčastější maligní onemocnění u žen u nás. Samozřejmě záleží i na biologickém charakteru toho nádoru, takže těch faktoru je více, ale jedním z těch faktorů ovlivňujících následující léčbu je nález karcinomu prsu v co nejčasnějším stádiu. To znamená i co nejmenší. Takovým ženám bych vzkázala, aby se nebály, protože to je strkání hlavy do písku, tak jak to dělají pštrosi. A to je nesmyslné, nelogické, protože karcinom prsu je možné zařadit mezi karcinomy, které lze léčit. V dnešní době už je ta léčba velmi dobrá a já vidím ty úspěchy na těch pacientkách, které sem chodí potom několik let následně na kontroly, protože jsou dispenzarizováni samozřejmě až do konce života u nás na mamografii. Myslím si, že by vůbec měla vědět o tom, že ta možnost mamografického vyšetření nebo celkově mamologického vyšetření (to znamená zahrnující jak mamografii, tak sonograf) existuje, protože to si myslím, že také plno pacientek ani netuší, že je možné vyšetřit prsa. Ve druhé řadě si myslím, že je důležité, aby se samy o sebe se staraly, aby o sobě věděly a znaly svá prsa, protože samozřejmě ony jsou takovým nejčastějším "lékařem", který si může prohmátnout ty prsy. To znamená, pokud se jim něco nelíbí, ví, že můžou dojít na mamologii, kde se o ně postaráme a řekneme jim, jestli se něco děje, nebo neděje. V další řadě, co bych si myslela, že by bylo vhodné, aby pacientky věděly - jak probíhá vůbec to mamografické vyšetření. To znamená, že se ten prs zmáčkne do mamografického přístroje. Musí se komprimovat, musí se zmáčknout, bez toho to nejde, aby se vyloučily různé artefakty, je to technická záležitost. A to vyšetření samozřejmě některým pacientkám může být nepříjemné. Vždy se ptám pacientky právě na to, a to souvisí i s tím palpačním nálezem, který ona si samovyšetřováním provádí, jestli ona si něco hmatá. To je pro mě podstatné, jestli má nějakou změnu, která je nová, která se jí nezdá. I jestli se jí něco nelíbí pocitově, protože pokud se pacientka bojí, jsem ráda, když to sdělí. Potom by měla znát, jaké léky užívá, a to především od gynekologa, hormonální léčbu. A v neposlední řadě musí znát svoji rodinnou anamnézu, protože samozřejmě může být rakovina prsu na genetickém podkladě. A potom v případě, že je více žen vyskytujících se v rodině s rakovinou prsu (nebo mužů), tak odesíláme pacientku na genetické vyšetření. Samozřejmě to jsou těhotné ženy, ale jinak ta kontraindikace není. Také jsme říkali, že se provádí od čtyřiceti výš, protože to je ionizující záření a pro nás to přináší užitek. To znamená čtyřicet let a méně je sonografie. Nicméně v případě, že máme podezření na nějakou změnu v tom prsu, tak tu mamografii stejně provedeme, takže to je relativní kontraindikace, ten věk. Absolutní kontraindikací je těhotenství. A to teda také v závorkách, protože když se jedná o život, tak i tam se to pak musí řešit individuálně. Toto je digitální mamologický přístroj, jehož hlavní součástí je gantry, které se skládá z detektorů a kompresní lopaty. Na detektor pacientka položí prs a ten se zkomprimuje právě kompresní lopatou. Standardní snímky se provádí kraniokaudální, to znamená ve svislé poloze. A potom ve dvou šikmých polohách pod úhly pětačtyřicet stupňů. Snímky se zobrazují tady na konzoli, a to okamžitě po osnímkování, kde se po zkontrolování odesílají lékaři přímo do ordinace. Dávka rentgenového záření odpovídá zhruba dávce záření z běžného životního prostředí asi za dva dny. Pacientka se v prvé řadě objednává k nám na vyšetření, ať už telefonicky, nebo osobně. A pak se dostaví v určitý den, v určitou hodinu k okénku, k sekretářce, která samozřejmě zapíše veškeré údaje do počítače. Následně si ji zavolá paní laborantka, která jí provede mamografické vyšetření. A opět si chvilku pacientka počká. Teď se to liší pracoviště od pracoviště, protože jsou pracoviště, která už pacientky nevidí a po přečtení mamografických snímků jim buď předají zprávu a nebo jim zašlou zprávu. My s každou pacientkou pohovoříme a zprávu jí předáváme přímo do ruky. A v případě, že je nutné doplnit sonografii, tak ihned doplňujeme sonografické vyšetření. Pacientka leží na zádech, pohodlně, takže pro ni je to velmi příjemné vyšetření na rozdíl od mamografických snímků, kde musí stát a prsy má stlačeny v přístroji. A já mám v ruce sondu, se kterou vlastně jezdím po tom prsu a sleduji ten prs na obrazovce. Zhotovení mamografických snímků je vlastně základní a ta paní laborantka musí velmi pečlivě vytáhnout ty prsy a zmáčknout do toho přístroje, tak aby byl ten prs zachycen v co největším rozsahu, protože samozřejmě ani tato metoda nemá vždycky pokrytí celého prsu. A samozřejmě, že jsou určité parametry, kterými se musíme řídit a dodržovat, aby byla vidět přední axilární řasa a aby byl vidět sval. A i tak má toto vyšetření určité limitace. A proto se i doplňují obě dvě projekce, protože jedna projekce se může vlastně ztratit nebo ne zcela zachytit část prsu, tak proto ve dvou projekcích, aby ta nezachycená zóna byla co nejmenší nebo vůbec žádná. Zhotovují se dvě projekce na jeden prs, a to je šikmá a kraniokaudální, to znamená svrchu dolů. A tady v tom případě vidíme prsy, které jsou převahou tukových lalůčků, tedy tmavé. A kdyby tady pacientka měla nějaký bílý flek, který není ohraničený nebo až cípatě vybíhá nebo jsou tam drobné tečky, což jsou vlastně mikrokalcifikace, tak samozřejmě my budeme mít podezření na rakovinu prsu. Tady jediný bílý flek, který vidíme, je tento malý, drobný, což je hrubší kalcifikace, která je zcela nezávažná. Pokud nenajdu nebo neshledám nic závažného, nic, co by se mi nelíbilo, tak pacientce předám zprávu s tím, že je naprosto v pořádku, že nemá v prsou žádný problém a že může přijít na screeningové vyšetření opět za dva roky. S možností, že po roce, když by se chtěla nechat vyšetřit v tom mezidobí, si to může zaplatit. Pacientka je po vyndání silikonových implantátů, tudíž ten prs je lehce deformovaný. Nicméně když budeme porovnávat obě dvě strany, tak si všimneme zastínění, které je v pravém prsu, které nemá ohraničené okraje, naopak vybíhá až cípovitě, a to je vlastně karcinom prsu. Já si odeberu vzorečky, histopatologové mi pošlou výsledek toho, že se jedná o karcinom prsu. A je nutné, aby byly doplněny některé vyšetřovací metody. A to je rentgen plic, ultrazvuk břicha a scintigrafie skeletu. Z důvodu toho, abychom věděli, jestli to onemocnění je ještě někde jinde kromě prsu. Dále je potřeba ještě dovyšetřit histopatologií receptory, to znamená další podrobnější informace přímo o tom ložisku v tom prsu. A se všemi těmito výsledky se potom scházíme tady na mamární komisi, které se účastní chirurg, onkolog, radioterapeut. A pacientka je vlastně předestřena celé té komisi a určí se ten nejideálnější terapeutický postup pro ní. To znamená buď chirurgický, primárně, a nebo na onkologii systémová chemoterapie. Screening je hrazený pojišťovnou od pětačtyřiceti let výše jednou za dva roky. V mezidobí toho roku, pokud nemá žena žádné problémy a opět přišla pouze na preventivní vyšetření, si vyšetření hradí sama. Ženy mladší pětačtyřiceti let, pokud chtějí být vyšetřeny preventivně, opět si to hradí samy. Na pojišťovnou hrazené vyšetření diagnostické jde žena symptomatická, tedy s problémem odeslaná onkologem, chirurgem, gynekologem, praktickým lékařem. Je to úplně jedno, kým je odeslaná, ale má problém v prsu. Ty ceny se pohybují na různých pracovištích různě, u nás je to tři sta padesát korun za dva snímečky, na každý prs jeden. Na všechny čtyři tedy sedm set a ultrazvukové vyšetření stojí dvě stě korun. Mamografie je speciální rentgenová metoda používaná pro vyšetření prsu. Provádí se buď jako screeningové preventivní vyšetření, aby žena měla jistotu, že je zdravá, nebo v případě, že se v prsech objeví cokoli nenormálního. Před mamografickým vyšetřením si žena odloží oblečení v kabince. Laborantka vyšetřované vysvětlí, jak se k mamografu postavit, co dělat, kam položit prs a kam dát ruku. Laborantka si prs rozloží na podložku mamografu do ideální pozice a přimáčkne jej průhledným umělohmotným držákem, aby byl prs při snímkování v neměnné poloze. Tento moment může být mírně bolestivý. Každý prs se prosvítí rentgenovými paprsky dvakrát v odlišné poloze. Po mamografickém vyšetření se žena oblékne a posadí v čekárně. Po vyvolání snímků je pacientce sdělen či předán výsledek vyšetření nebo se dozví, že bude ještě doplněno ultrazvukové vyšetření prsu. Pamatujte na to, že o své zdraví se musíte sami aktivně starat. Nikdo jiný to za Vás neudělá. Informace jsou důležité, protože pouze dobře informovaný pacient se může lékaře správně ptát a žádat nejlepší dostupnou zdravotní péči a léčbu. Mějte se hezky a příště na viděnou.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa: