Samovyšetřování varlat

Samovyšetřování varlat pomáhá k včasnému odhalení a úspěšné léčbě rakoviny varlat, což je nejčastější zhoubný nádor u mužů ve věku od 15 do 40 let.

Každý muž by si měl provést samovyšetření varlat alespoň jednou za čtyři týdny. Falešný stud a podcenění příznaků mohou mít zcela zbytečně vážné důsledky.  

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Samovyšetřování varlat pomáhá k včasnému odhalení a úspěšné léčbě rakoviny varlat, což je nejčastější zhoubný nádor u mužů ve věku od 15 do 40 let. Každý muž by si měl provést samovyšetření varlat alespoň jednou za čtyři týdny. Falešný stud a podcenění příznaků mohou mít zcela zbytečně vážné důsledky. Paní profesorka Jitka Abrahámová nám vysvětlí a na figurantech ukáže, jak by se mělo správně provádět samovyšetřování varlat. Muži by si měli začít vyšetřovat varlata už v chlapeckém věku po proběhnutí puberty, neboť nádory varlat, kvůli kterým se toto činí, se vyskytují v mladém věku a incidence stoupá právě od puberty. Dále by tedy měli být ještě velmi dobře poučeni chlapci, kteří prodělali v dětství nebo v kojeneckém věku zadržení varlat (kryptorchismus). Jejich rodiče by je o tom měli informovat a tito by měli být vědomi si možného eventuálního nebezpečí. I když není příliš velké, ale je zde. Měli by si je vyšetřovat stejně samozřejmě, jako dělají denní hygienu, ale stačí jednou za měsíc, jednou za dva měsíce. Po vlažné koupeli, kdy veškeré tkáně jsou vláčné a dobře prohmatné. Měli by si je vyšetřovat všichni muži, protože nádory varlat se nám začínají nepatrně posunovat do vyšších věkových kategorií. I když to zatím není žádný medicínský problémem, není tam nějaký velký peak. Nicméně to nebezpečí tady existuje, takže neznamená to, že třeba padesátiletý muž by tyto manévry neměl provádět. Po vlažné sprše nebo koupeli se muž postaví před zrcadlo a veškeré manévry si kontroluje zrakem. Začíná samovyšetřování tak, že vloží prsty obou rukou pod šourek. A palci proti prstům současně na obou varlatech prohmatává povrch varlete, čímž zjišťuje konzistenci, pružnost, eventuálně přítomnost některých výrůstků nebo bulek nebo dalších afekcí. Dalším manévrem, který je velmi důležitý, jak jsem právě pravila, je tedy oddělení struktur varlete od struktur nadvarlete - právě vsunutím prstů ruky proti palci do této určité mezery. A tím oddělí obě struktury a může zjistit, že to, co se mu zdálo být zvětšeným varletem, není zvětšené varle, ale že je to třeba nějaká afekce na nadvarleti nebo je to přítomnost tekutiny nebo je to přítomnost varikózních, určitých žilních afekcí a podobně. Vložíte prsty obou rukou pod šourek, díváte se stále do zrcadla a kontrolujete zevně tvar obou varlat. Pak vložíte palce na přední stěnu varlat a proti prstům obou rukou sleduje konzistenci varlat, jestli je taková, jaká má být. To je žádné zatvrdliny, žádné bulky, elastická, poloměkká konzistence. Dalším manévrem při samovyšetřování je nutnost oddělit varle od ostatních struktur, to je od nadvarlete, které je umístěno nad varletem a trošku vzadu. Palec a prsty se vsunou proti sobě, právě mezi tyto dvě struktury, kdy lze prohmátnout celé varle a zjistit jak jeho konzistenci, tak eventuálně možnost nějakých bulek nebo abnormalit. Část věcí, které může odhalit, nebo část jevů, není nebo nemusí být nádorem. Ale my chceme, aby to samovyšetřování bylo součástí prevence nádorů varlat, takže každý muž by měl znát svoji anatomii. A měl by vědět, jakou konzistenci má varle mít. Takže samovyšetřováním by měl zjistit změny konzistence, změny velikosti varlete, možnost eventuálních výrůstků na něm. A dále, co je strašně důležité, musí od sebe oddělit dvě struktury, a to je varle a nadvarle, určitým manévrem, kdy vsunuje prsty jedné ruky proti palci právě do této struktury. Tím se stane přehledné právě varle a může zjistit, že třeba má nějakou afekci na nadvarleti, která by jinak unikla. Což nebývá nádor tedy. Nejobtížnější je právě to oddělení varlete od nadvarlete, to se nejhůře jaksi učí. A je zajímavé, že když byste se zeptal patnáctiletého chlapce na jeho anatomii a zeptal byste se, kde má nadvarle, tak část těch chlapců nebude ani vědět, že je majitelem této struktury, tohoto orgánu. Takže už jaksi ta znalost anatomie by tady měla od školy být patrná. Okamžitě by se měl dostat co nejrychleji k urologovi. A záleží na tom, kde tedy má lékaře nebo jaký ten přístup je. Většinou tedy jde k praktickému lékaři, který by ho měl neprodleně nasměrovat právě na urologa, který ho sám vyšetří samozřejmě, ale co nejrychleji provede ultrazvukové vyšetření celého šourku, kde jednoznačně a odborně ty struktury oddělí. A ví, jestli ta afekce, kterou si objevil, je na varleti nebo někde jinde. A může okamžitě začít léčit, ať už jde o nádor nebo nějakou jinou méně závažnou afekci. Vyšetření varlat je výsostným uměním urologa, nicméně vyšetření varlat patří do jednotného vyšetřovacího schématu každého lékaře. A kdo by to měl umět, je zejména praktický lékař, který by neměl toto vyšetření zanedbávat a měl by vědět, že některá onemocnění mohou napodobovat nádory varlat. A na druhé straně, že nádory varlat se mnou projevit i jako jiné možné afekce jinde na těle, které by ho měly okamžitě vést právě k vyšetření varlat. Rozhodně každý muž by měl znát stav své předkožky, to nepochybně. A já myslím, že při hygieně vlastně toto by měl dělat nebo dělá každý muž, při běžné hygieně. To, co nedělají, je to vyšetřování těch varlat. Samovyšetření varlat je vhodné provádět alespoň jednou za čtyři týdny. Samovyšetřování se provádí po osprchování teplou vodou, kdy je šourek uvolněný a vláčný. Vyšetření začněte před velkým zrcadlem pohledem na šourek. Poté pohmatem vyšetřete obě varlata. Hledejte jakékoli nepravidelnosti v konzistenci, objemu i povrchu. Zjistíte-li při samovyšetření jakoukoliv změnu, obraťte se na praktického lékaře nebo urologa. Pamatujte na to, že o své zdraví se musíte sami aktivně starat. Nikdo jiný to za Vás neudělá. Informace jsou důležité, protože pouze dobře informovaný pacient se může lékaře správně ptát a žádat nejlepší dostupnou zdravotní péči a léčbu. Mějte se hezky a příště na viděnou.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Máte-li kvalitní internetové připojení, můžete se na film podívat v HD kvalitě na YouTube MojeMedicina

Kam dál?