Vyšetření moči

Vyšetření moči je sada orientačních screeningových vyšetření, která dávají obecný pohled na zdravotní stav vyšetřované osoby. Před odběrem vzorků moči si vyšetřovaný člověk musí důkladně omít a očistit genitálie. Při vlastním odběru je důležité zachytit zhruba sto mililitrů středního proudu moči do odběrové nádoby, která musí být čistá. Vzorek moči musí být dodán do laboratoře nebo lékaři do ordinace velmi krátkou dobu po odběru a ihned vyšetřen. Pro vyšetření je nejvhodnější první ranní vzorek moči, protože je více koncentrovaný a pravděpodobnost záchytu abnormálních složek je vyšší. 

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Moč je nažloutlá, téměř čirá tekutina. Její barva, množství hustota i obsah se ale mění v každé porci. Vyšetření moči je orientační diagnostická metoda, která umí relativně snadno a rychle upozornit na chorobný stav. Moč jako taková nás informuje nejen o stavu a funkci močových cest, ale i o lidském organismu jako celku. Vyšetření moči má více úrovní podle složitosti a náročnosti na laboratorní techniku. Nejjednodušší vyšetření pomocí testačních papírků je levné a může ho snadno provést i praktický lékař. Lékař musí posoudit nález z vyšetření moči společně s dalšími zdravotními problémy a potížemi, a zjistit příčinu nenormálního nálezu v moči pomocí dalších vyšetření. Ledviny jsou párovým orgánem fazolovitého tvaru, velikosti 12 x 6 x 3 cm. Uloženy jsou podél páteře v bederní oblasti. Ledviny neustálým filtrování krve odfiltrovávají vodu a zplodiny metabolismu z krve. Pomáhají tělu regulovat množství tekutin v těle a dobře hospodařit s bílkovinami, minerály a dalšími složkami, které může organismus zužitkovat. Látky, které organismus nepotřebuje, jsou vylučovány do moči, která je odváděna močovody do močového měchýře a pak močovou trubicí ven z těla. Nacházíme se na půdě Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Přednosta ústavu, profesor Tomáš Zima, nám vysvětlí, co všechno vyšetření moči obnáší. Tak zhruba pro to běžné vyšetření plně postačuje jedna zkumavka, což je deset, dvacet mililitrů moče. Samozřejmě, to je pro běžné vyšetření, takzvané moč chemicky a sediment, kde hledáme buňky a vyšetřujeme různé parametry. Další pak vyšetření, které se provádí z moče, vyšetření kultivační, kde hledáme bakterie, tam je třeba ten odběr provést do sterilní zkumavky. Co je ale podstatné pro ten odběr moči, je ideální odebrat takzvaný střední proud moči, to znamená: ani ne moč na začátku, ani ne na konci. Těch důvodů je několik. Zaprvé, tak ten první proud moči vlastně, v uvozovkách, vypláchne tu močovou trubici. Zase při tom konci toho močení je tam určitý tlak toho močového měchýře a může to být určitě ovlivněno třeba některými elementy nebo buňkami. Podstatné je, aby před určením muž nebo žena si očistili tedy zevní ústí močové trubice, které má být čisté, to znamená, aby tam nedošlo k nějaké kontaminaci toho vzorku bakteriemi či jinou nečistotou, a zase, vymočit se, tedy vzít ten střední proud moči, to znamená moč uprostřed toho močení, do nějaké nádobky. Může to být nádobka nějaká třeba i skleněná, ale je třeba, aby byla předtím pečlivě omytá a vypláchnuta vodou bez saponátu. Samozřejmě, pokud vyšetřeme třeba ten cukr, tak by tam zase by to mělo být po ránu a neměl by pacient v noci něco pojíst, protože by to mohlo určitým způsobem zkreslit, ale zase jenom třeba u diabetika anebo při vysokých hodnotách cukru. Tady je de facto jediné omezení, které je, a na které by měly myslet ženy, a to je vztah vyšetření tedy moče a měsíčků, tedy menstruace. Určitě by žena neměla na toto vyšetření v průběhu menstruace, ale zejména i před a ještě jeden, dva dny po skončení menstruace, a to čistě z toho důvodu, že ještě se tam mohou objevit i stopy krve, a to vyšetření by bylo zkresleno. Pro většinu vyšetření je ideální ta první ranní moč, pro některá, třeba právě pro vyšetření na mikroalbuminurii, což je parametr vyšetřováný u pacientů s diabetem, tedy cukrovkou, anebo u hypertoniků naopak druhá. Ta první ranní moč má dvě výhody. Za prvé, je po relativně různě dlouhém spánku, je relativně stabilní nebo typická. Není ovlivněna pitím či nepitím v průběhu dne, takže to je jeden z faktorů zase takové určité standardizace toho vyšetření. Jak jsem zmínil pro tu mikroalbuminurii, že je dobrá ta druhá porce, tedy ta druhá moč v tom dni, a to proto, že i v průběhu noci ten albumin, který je v té moči, se může určitým způsobem degradovat a měnit, kdežto ta druhá ranní moč je za relativně kratší časový úsek. Jinak proto, abychom ovlivnili buď naředění moči nebo naopak zvýšit koncentrovanost, se u řady parametrů, jako je sodík, kreatinin, urea, jako jsou i třeba ty bílkoviny, se buď provádí přepočet na jednotku času, to znamená za dobu, za kterou se pacient vymočil, to znamená, sbíráme moc za 24 hodin, za 3 hodiny pro vyšetření sedimentu a podobně, že tam máme nějakou jednotku času, to znamená množství elementů za minutu, za vteřinu a podobně, nebo množství mikroalbuminu za minutu - je jedna možnost, anebo to přepočítáme na látku, která v té moči je dostatečně zastoupena, která určitým způsobem i odráží tu koncentrovanost moči, a to je kreatin, že se můžeme dozvědět, že je tam X milimolů sodíku na litr, a ještě lépe, pokud to přepočteme na ten kreatin. To znamená - i tam určitým způsobem korigujeme ten faktor buď zvýšeného naředění moči nebo naopak i vyšší koncentrovanost moči. Vyšetření moči má své místo, já bych řekl v době proteomiky a v době molekulární genetiky, tak zaprvé odráží některé procesy. Tak vyšetřujeme pH moči, což je relativně orientační, ale může ovlivnit a upozornit na nějaké třeba metabolické poruchy, třeba u cukrovky a jinde. Dále vyšetřujeme bílkovinu v moči. Bílkovina v moči může být jeden se signálu poškození ledviny. Ledvina nebolí. Ledvina u pacientů na dialýze u řady příčin nebolí. Takže bílkovina v moči je první ze signálů, který můžeme prostě zjistit a mít podezření na závažné onemocnění, takže nezjistíte jinak. Dále se vyšetřuje cukr, což už v tuto chvíli je trošinku metodou obsolentní, protože lépe samozřejmě glykemie a vyšetření glykovaného hemoglobinu. Dříve to byla jedna z metod právě toho sledování odpadu cukru do moči. Pak vyšetřujeme takzvané nitrity, nitráty, což jsou produkty bakterií. Může mít svůj vliv u bakteriálního zánětu. Vyšetřujeme bilirubin, urobilinogen, to znamená určitý typ žloutenky, jestli je tam například obstrukce, tedy uzávěr žlučových cest, nebo nikoli. Další, co je klíčové a jinak nerozpoznáte - vyšetření krve v moči. Pokud se objeví krev v moči, může to být fyziologicky, ale to je velmi vzácně, třeba někdy u maratonců při vlastně zhmoždění těch erytrocytů se může krev objevit v moči. Ale často je to příznak nádoru v ledvině, nádorů v močovém měchýři, které jsou relativně časté a nádory ledvin teď významně narůstají v naší populaci, takže toto je zase první signál, že něco se děje, signál také pro záněty glomerulů, tedy ledvinných klubíček, takže zase jinak na to nepřijdeme, ale jednoduché vyšetření krve v moči může vést... a může tomu pacientovi jaksi zachránit život, když se tedy včas diagnostikuje a včas léčí tyto závažná onemocnění, jako jsou záněty ledvin, jako jsou kamínky v ledvinách a samozřejmě i nádory ledvin či močového měchýře. Pak tam vyšetřujeme ty elementy, zase jsou to tedy červené krvinky, o těch jsem se zmínil, leukocyty, bílé krvinky, tedy známky zánětu v močových cestách, mohou se tam objevovat krystaly z různých složek, ať je tam vápník, fosfáty, kombinace tedy struvit, šťávelany a podobně, které u každého trošku těch krystalků se objeví, ale přitom o konkrementu, tedy kamínku v ledvinách, může zase sloužit třeba k určení toho typu konkrementu a třeba dietních opatření pro budoucnost toho pacienta. Ten princip vyšetření moči - tak první je takové vyšetření orientační pomocí proužků, což si někdy pacienti mohou provádět sami, kde na proužku jsou vlastně papírky nasáté reačním činidlem, zbarví se, odečtete ze škály, zda tam něco je, tak to je první reakce. Další jsou pak chemické barevné reakce, kdy vlastně při přítomnosti cukru, bilirubinu a dalších se změní vlastně ta barva té reakce, kterou odečítáme fotometricky, a co se týká odečítání těch buněk, tak tam nastupuje buď tedy odečítání, vlastně, mikroskopické snímání a vyhodnocování, nebo úplně na stejném principu jako vyšetření krevního obrazu, to znamená počítání elementů a jeho typů, a kde samozřejmě je diskrepance nebo třeba naléz atypických buněk, tak pak je to samozřejmě mikroskopické vyšetření zkušeným pracovníkem, který může vznést podezření, že se jedná třeba o nádorovou buňku, nebo o nějaký zvláštní konkrement, nebo podobně. To vyšetření pro ty běžné parametry, to je známo, dá se říci do dvou, do čtyř hodin, takže je to stejné jako vyšetření krve, takže je to vlastně ten samý den. Samozřejmě, v té krvi kromě těchto orientačních se vyšetřuje třeba přítomnost bakterií, tak tam samozřejmě, když se kultivuje ta moč, tak to trvá zhruba dva, tři dny. Pokud vyšetřujeme v té moči i nejen kvalitu, ale i kvantitu, tedy množství těch látek, tak to může trvat jeden, dva dny. Zase naměříme množství bílkoviny, množství různých látek podobných krvi, a někdy i porovnáváme poměr vlastně těch látek v krvi a v moči. Dáváme je do určitých vztahů, třeba z hlediska propustnosti glomerulární membrány. Vyšetření moči je sada orientačních screeningových vyšetření, která dávají obecný pohled na zdravotní stav vyšetřované osoby. Před odběrem vzorků moči si vyšetřovaný člověk musí důkladně omít a očistit genitálie. Při vlastním odběru je důležité zachytit zhruba sto mililitrů středního proudu moči do odběrové nádoby, která musí být čistá. Vzorek moči musí být dodán do laboratoře nebo lékaři do ordinace velmi krátkou dobu po odběru a ihned vyšetřen. Pro vyšetření je nejvhodnější první ranní vzorek moči, protože je více koncentrovaný a pravděpodobnost záchytu abnormálních složek je vyšší. Pamatujte na to, že o své zdraví se musíte sami aktivně starat. Informace jsou důležité, protože pouze dobře informovaný pacient se umí lékaře správně ptát a požadovat nejlepší dostupnou zdravotní péči a léčbu. Mějte se hezky a příště na viděnou.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa: