O projektu

Studentský modul portálu MojeMedicina

Portál MojeMedicína.cz má několik vcelku unikátních technologických vlastností i nastavených procesů, jež jsou dobře využitelné právě pro přípravu studentů lékařských a příbuzných fakult.

Portál se věnuje natáčení přednášek v terénu, má vlastní aplikaci na poslech přednášek sladěných s prezentací, díky spolupráci s VUT Brno obsahuje fulltextové vyhledávání v mluvené řeči, automatický přepis videí, možnost přepisu cizojazyčných přednášek a vlastní e-learningovou aplikaci. Portál MojeMedicina také umožňuje vzdálené konzultace, přenosy z operačních sálů a živé přenosy přednášek s možností interakce mezi přednášejícím a studenty.  

Rozhodli jsme se všechny tyto vlastnosti nabídnout ke vzdělávání našich budoucích lékařů a k využití akademickým pracovníkům a zahájili jsme pilotní spolupráci s Univerzitou Karlovou. Doufáme, že tato spolupráce brzy přinese konkrétní tvar a zařadí se mezi užitečné nástroje, který budou studenti a akademici rádi využívat.    

Studentský modul portálu MojeMedicina se bude pilotně zaměřovat na audiovizuální zpřístupnění lékařských přednášek, se zaměřením na onkologii, hematoonkologii, nefrologii, patologii, ale i gynekologii a chirurgii. Nabídne ale také informace pro vzdělávání z oblasti hraničních, jako je například biomedicína, fyzioterapie, psychologie nebo právo.

Všem studentům, bez ohledu na fakultu nebo vysokou školu pak nabízíme společnou část Osobní rozvoj, jež se bude zaměřovat na efektivitu procesu učení, vyhledávání a zpracování informací, time management a na zlepšování prezentačních dovedností studentů. Již nyní zde najdete videa na téma osobního rozvoje, na která se stojí za to podívat.

O vývoji projektu vás budeme průběžně infomovat, ostatně jeho výsledky uvidíte průběžně v tomto modulu.