Osobní rozvoj

O úspěchu, nejen ve studiu ale také v budoucí práci, není třeba jen znalostí a dovedností v oboru, ale také tzv. "měkkých" dovedností. Efektivitě studia, účelnému zacházení s vlastním časem, kvalitní komunikaci a spolupráci mezi různými typy lidí, schopnosti řízení a organizace sebe samého a přesvědčivé prezentace a vyjednávání je věnována samostatná sekce.