Klíčová slova

V praxi klíčová slova (štítky) fungují tak, že v případě nějakého zajímavého článku můžeme kliknout na některé k němu přidané klíčové slovo a tím se dostaneme na výpis všech textů označených tímto klíčovým slovem. Výběr takových textů je možné ještě omezit pomocí filtru dalších u textů použitých klíčových slov.

Máme-li tedy texty označené například štítkem “vzdělávání”, je možné si jejich výběr zúžit výběrem dalšího klíčového slova z postranního panelu na levé straně. Vybereme-li jako další klíčové slovo např. “atestace”, zobrazí se nám ve výsledku všechny texty, které jsou označené klíčovými slovy “vzdělávání” a současně “atestace”. Výsledky můžeme ještě zužovat výběrem dalších klíčových slov. Vybraná klíčová slova vypsaná ve filtru nahoře je možné i odebírat a tím se opět počet vyhledaných textů rozšiřuje.