Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

anemie

Pojem ze slovníčku k tématu anemie: anemie (chudokrevnost)

je termín pro nedostatek červených krvinek nebo barviva hemoglobinu, který může mít různé příčiny. Může to být nedostatek stavebních kamenů pro výrobu krvinek, mohou to být ztráty krvácením, ale může to být také utlumení procesu tvorby krvinek vlivem jiné nemoci.
Příznaky anemie jsou únava, slabost, dušnost, závratě, bolesti hlavy, podrážděnost, rychlý tep a další.
viz erytrocyty

  • Další informace o anémii najdete na webu LabTestOnline.
  • Podívejte se na video o vyšetření krve

Přečtěte si některý z textů k tématu anemie

Co znamená a jak se pozná chronické onemocnění ledvin? Pro chronické onemocnění ledvin je typická postupná ztráta funkce ledvin v důsledku ledvinného onemocnění nebo poškození ledvin při systémovém onemocnění organismu. K takovému poškození dochází často dlouhodobě bez zjevných...

Anémie je častou a dobře známou komplikací chronického onemocnění ledvin, která se často objevuje brzy v průběhu chronického onemocnění ledvin a zhoršuje se s progresí onemocnění. Jak se funkce ledvin zhoršuje, snižuje se tvorba červených krvinek, primárně pro neschopnost poškozených...

Aspirace a trepanobiopsie kostní dřeně jsou výkony používané k náběrům a vyšetřování kostní dřeně. Poskytují informace o stavu a schopnosti produkce krevních buněk kostní dření. Kostní dřeň je měkká tuková tkáň, která se nachází uvnitř kostí, má strukturu plástve nebo houby....

Kopřiva do špenátu, na bylinný čaj i jako přírodní kosmetika

Ačkoliv mnoho lidí ke kopřivám ve své zahrádce přistupuje jako k nepříjemnému plevelu, jedná se o účinného pomocníka do domácí lékárničky. Kopřiva dvoudomá patří mezi nejrozšířenější volně rostoucí bylinky u nás v Čechách a má mnoho pozitivních účinků na náš organismus. Článek si můžete také přehrát jako podcast.

Rozum, zkušenosti a cit v léčbě anémie

22. - 23. dubna 2015 se konaly v Ostravě Brodovy dny - 6. edukační sympózium České nefrologické společnosti. Připravili jsme pro Vás záznam ze symposia věnovaného problematice anémie u pacientů s postižením ledvin. Prezentace se zaměřují na klinické zkušenosti a praktická doporučení a vyvolaly bohatou diskuzi.

Problematika léčby anémie u pacientů s CKD v predialýze - webcast z Brodových dnů

Na konci dubna se sešli nefrologové v Plzni na Brodových dnech, tentokrát na téma predialýza. 

Jak se promítají nová doporučení pro léčbu anemie do klinické praxe, na co si dát pozor při léčbě železem a při léčbě ESA preparáty. Odpovědi na tyto otázky přinesla úvodní přednáška sympózia s názvem Problematika léčby anémie u pacientů s CKD v predialýze, jež proběhlo v rámci Brodových dnů 2013.    

Anémie je častou komplikací u pacientů po transplantaci ledviny a je spojena se zhoršeným přežíváním štěpu i s vyšší mortalitou (kauzální souvislost však není prokázána).   

Klub mladých nefrologů 2012 - webcast

V polovině listopadu se sešli v Olomouci začínající nefrologové s těmi zkušenými na dalším ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990.

Novinky v doporučených postupech pro léčbu anémie představuje přednáška Doc. Ryšavé, která zazněla na 34. kongresu České nefrologické společnosti v červnu 2012.

Přednáška diskutuje medicínu založenou na důkazech versus personalizovanou medicínu. Na základě jakých dat jsou formovány guideliny? Jakou roli by měla hrát personalizovaná medicína a akcentace přístupu k jednotlivým pacientům?

Video: Vyšetření kostní dřeně

Co je to kostní dřeň a k čemu slouží? Jak se odebírá a vyšetřuje? Co lékařům kostní dřeň prozradí?

Klub mladých nefrologů 2011 - webcast

Po delší přestávce byla obnovena činnost Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990, kdy se poprvé, 5. prosince, schází. Prvního setkání se zúčastnilo 21 mladých lékařů do 36 let a setkání pokračovala až do roku 1997. O 21 let později, 25. a 26. listopadu 2011, se schází Klub mladých nefrologů opět.

Historie Klubu mladých nefrologů sahá až do roku 1990. O historii, poslání a činnosti Klubu mladých nefrologů hovořila na setkání obnoveného Klubu mladých nefrologů na konci roku 2011 prim. MUDr. Jana Lachmanová.

Přednáška se věnuje diagnostice a léčbě anémie u nemocných s chronickým renálním selháním, kteří jsou léčeni peritoneální dialýzou. V závěru přednášky je zařazena kazuistika.

V posledních dvou letech, zejména po publikaci výsledků studie TREAT  se vedou diskuse o správnosti doporučení pro léčbu anémie u nemocných s chronickým onemocněním ledvin. Příspěvkem do této diskuse je i přednáška Doc. MUDr. Romany Ryšavé, CSc., která zazněla na setkání Klubu mladých nefrologů na konci roku 2011.

Přednáška, která zazněla na setkání Klubu mladých nefrologů, popisuje případ pacientky s renoparenchymatosní hypertenzí s chronickou glomerulonefitidou a CHRI.