chronické onemocnění ledvin

Podle Světové zdravotnické organizace trpí onemocněním ledvin 10% populace. Biopsie ledvin lékařům napoví, o jaké onemocnění se jedná. Biopsie ledviny je lékařský výkon, při němž je odebrán vzorek tkáně ledviny pomocí bioptické jehly. Mikroskopické vyšetření tohoto vzorku může...

Co znamená a jak se pozná chronické onemocnění ledvin? Pro chronické onemocnění ledvin je typická postupná ztráta funkce ledvin v důsledku ledvinného onemocnění nebo poškození ledvin při systémovém onemocnění organismu. K takovému poškození dochází často dlouhodobě bez zjevných...

Radiologie zásadním způsobem ovlivňuje jak diagnostiku chorob, tak v mnohých případech i jejich léčbu. Radiolog dokáže pomocí různých zobrazovacích metod popsat v ložisko menší než 10 mm, určit jeho diferenciální diagnostiku a provést odběr vzorku tkáně. Toto ložisko následně dokáže ve...

Anémie je častou a dobře známou komplikací chronického onemocnění ledvin, která se často objevuje brzy v průběhu chronického onemocnění ledvin a zhoršuje se s progresí onemocnění. Jak se funkce ledvin zhoršuje, snižuje se tvorba červených krvinek, primárně pro neschopnost poškozených...

Peritoneální dialýza je jednou z metod používaných k léčení pacientů, kterým selhávají ledviny. Pacient si může peritoneální dialýzu provádět doma sám, což je hlavní výhoda této metody, která se k léčení pacientů používá již více než 30 let. V naší zemi došlo k výraznému...

Další díl cyklu GALEOS (GAlérie LÉkařských OSobností) představuje předního českého nefrologa, zakladatele  a přednostu Kliniky nefrologie 1. LF Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.  Nebýt organizačních změn, pravděpodobně by dnes pan...

Co je to transplantace? Transplantace je přenos celého orgánu, jeho části nebo určité tkáně, a to z jednoho těla do druhého nebo z určitého místa těla na jiné. Důvodem tohoto chirurgického zákroku je poškození nebo selhání původního orgánu. Orgány se mohou získat jak z živého tak i z...

V dubnu jsme se na Brodových dnech zeptali prof. MUDr. Ondřeje Viklického, CSc. na to, jaké jsou možnosti prevence chronického onemocnění ledvin.  

Podle Světové zdravotnické organizace trpí onemocněním ledvin 10% populace. Biopsie ledvin lékařům napoví, o jaké onemocnění se jedná.

V dalším díle pořadu portálu MojeMedicína a České televize o vyšetřovacích a léčebných metodách seznamuje prof. MUDr. Viklický, CSc.  a MUDr. Paříková, Ph.D.  z Institutu klinické a experimentální medicíny Praha laickou veřejnost s metodou peritoneální dialýzy.

17. února 2010 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. vedoucí nefrologického oddělení IKEM. Hovořilo se o léčbě chronických onemocnění ledvin.

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.,MBA z Radiologické kliniky Fakultní nemocnice Brno Vás seznámí s radiologickými intervenčními metodami.

- North Terrace, Adelaide, South Australia

Hlavní téma konference: Exploring New Territory: Transforming Renal Health, podtémata: Haemodialysis, Peritoneal Dialysis, Transplantation, Chronic kidney disease, Education, Quality Initiative/Research

- Lowry Hotel, Manchester, UK

Témata: Options and choices for Home Dialysis modalities; Integrated care pathways : Minimal care HD models; Interface of In-centre and Home dialysis; Learning styles, Training models & Technical solutions; Home setups and Home visits; Staffing home Program : developing special skills; Treatment related emergencies at home; Dialysis bills, drug budgets & reimbursement tariffs

- Postgraduate Medical Centre, Birmingham

Hlavní témata: Acute Kidney Injury – Gut & Kidney, Anaemia, Chronic Kidney Disease , Cardiovascular Illness in Kidney Disease, Diabetic renal disease , Renal Nutrition, Haemodialysis bioinformatics, Transplantation, International Nephrology aj.

- Royal Free Hospital, London

Hlavním tématem kurzu je dialýza a management pacientů v koncovém stádiu renálního onemocnění.

- Fiera Congress Center, Vicenza

20. International Vicenza Course on Hemodialysis and CKD se v roce 2011 uskuteční ve Fiera Congress Center.

Dublin Convention Center

Konference Irské nefrologické společnosti se v roce 2011 uskutečnila v Dublinu.

-

50. kongres ERA-EDTA se v roce 2013 uskuteční v Istanbulu.

- Palais des Congrès, Paris

49. kongres ERA-EDTA se v roce 2012 uskuteční v Paříži. Hlavní témata: Fluid and electrolytes, tubular transport, Hereditary disorders, development, pregnancy, Glomerular diseases and infectious diseases of the kidney, Acute Kidney Injury and Intensive Care Nephrology, CKD – epidemiology, prevention, progression, pathopysiology, Hypertension, vascular disease and diabetes, End-stage kidney disease and dialysis, Transplantation

- Prague Congress Centre

48. kongres ERA-EDTA se v roce 2011 uskuteční v Praze. Hlavní tematické sekce: AKI, Translational nephrology, Clinical nephrology, Dialysis, Transplantation, Vascular disease and kidneys, General nephrology

Výskyt klíčového slova "chronické onemocnění ledvin" v Prezentační dílně

Zobrazit všechny soubory z Prezentační dílny s tímto klíčovým slovem

Výskyt klíčového slova "chronické onemocnění ledvin" v Katalogu elektronické knihovny

Zobrazit všechny knihy z Katalogu knih s lékařskou tematikou s tímto klíčovým slovem

Výskyt klíčového slova "chronické onemocnění ledvin" v Knihovně kazuistik

Zobrazit všechny kazuistiky s tímto klíčovým slovem