Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

klinické studie

Přečtěte si některý z textů k tématu klinické studie

Etiologie, prevalence, diagnostika a léčba stenózy renální arterie, především aterosklerotické stenózy renální arterie je obsahem přednášky, která zazněla v rámci Klubu mladých nefrologů v roce 2015.  

Cílem mezinárodní studie PROGNOSIS bylo zjistit, zda krevní testy mohou nejen diagnostikovat, ale i krátkodobě predikovat závažné těhotenské patologie způsobené poruchami placentace. První velmi povzbudivé výsledky byly zveřejněné vloni v prosinci na prestižním kongresu COGI v Paříži.

Přednáška shrnuje nové poznatky z oblasti diagnostiky a prekanceróz a karcinomu děložního hrdla, jež vedou k závěru, že cytologická diagnostika  je v současné době nedostačující, především pro svou nízkou senzitivitu a to zejména pro adenoléze. HPV DNA test s genotypizací 16/18 je signifikantně citlivější, než cytologický screening. 

Přednáška podává přehled doporučených vyšetření lokálně pokročilého karcinomu prsu, primární systémové léčby, lokální léčby a další systémové pooperační léčby a vznáší další otázky klinické praxe související s problematikou léčby lokálně pokročilého karcinomu prsu.     

Podle tradičního konceptu chirurgické léčby karcinomu prsu má být u pacientek s pozitvní sentinelovou uzlinou doplněna axilární disekce. Data ze dvou velkých prospektivních randomizovaných multicentrických studií nám však dávají jasně najevo, že u některých skupin žen tato mutilující operace nezlepšuje léčebné výsledky. Nechceme-li pacientky zatěžovat nepřiměřenou léčebnou morbiditou, měli bychom výsledky zmíněných studií promítnout do běžné klinické praxe.

Od klinických studií obecně je očekáváno mnohem více, než jsou schopné poskytnout.  Klinické studie jsou řízeným experimentem, zaměřeným na danou hypotézu. Jejich dogmatické používání pro hodnocení klinické praxe není rozumné. Přednáška ukazuje nejčastejší chyby při hodnocení a publikaci klinických studií. Žijeme ve věku evidence-based medicine, ale budoucnost je v medicine-based evidence.

Video: Od myšlenky k vynálezu: Vývoj nového léku

Šest kroků, které trvají 12 let a stojí miliardu švýcarských franků (film).

Omezování nočního bdění je jedním ze zatím nedoceněných primárně preventivních způsobů snížení rizika nejen onkologických onemocnění, o kterém by měla být informována nejširší veřejnost. Elektrické osvětlení a změna způsobu života ve vyspělých zemích narušují evolučně vyvinuté fyziologické cirkadiánní střídání aktivity mnoha tělesných funkcí. V poslední době byla věnována pozornost hormonu melatoninu, který se tvoří v tmavé části dne v epifýze a je hlavním nosičem informací všem buňkám o fázi cirkadiálního cyklu.

Přednáška  vybírá z nových  doporučeních  KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) pro léčbu glomerulonefritid tentokrát  IgA nefropatie,  membranózní nefropatie  a  fokálně segmentální glomerulosklerózy.  

Přednáška prezentuje výsledky léčby juvenilního lupusu, kterých bylo dosaženo na Klinice dětského a dorostového lékařství 1. LFUK a VFN v Praze  za posledních 7 let.

Na letošním sjezdu ASCO se sešlo 31 tisíc zdravotnických profesionálů a výzkumníků. Jaké bylo setkání z pohledu primáře ORO FN Plzeň prof. MUDr. Jindřicha Fínka, Ph.D. a MUDr. Tomáše Svobody?

Přednáška diskutuje medicínu založenou na důkazech versus personalizovanou medicínu. Na základě jakých dat jsou formovány guideliny? Jakou roli by měla hrát personalizovaná medicína a akcentace přístupu k jednotlivým pacientům?

Biosimilars nejsou generické kopie! Přednáška o farmakologických, chemických a regulatorních rozdílech mezi originálem, generikem a biosimilars zazněla na Brněnských onkologických dnech 2012.

Přednáška o kombinovaných transplantacích a jejich výsledcích v CKTCH Brno zazněla 16. února 2012 na  konferenci u příležitosti 1000 transplantace ledvin v Brně.   

Přednáška se věnuje diagnostice a léčbě anémie u nemocných s chronickým renálním selháním, kteří jsou léčeni peritoneální dialýzou. V závěru přednášky je zařazena kazuistika.

O Evidence Based Medicine (medicíně založené na důkazu) se začalo mluvit na počátku 90. let 20. století a termín samotný pochází z McMaster University v kanadském Hamiltonu.

Přednáška zazněla v rámci sekce Právo a onkologie na Brněnských onkologických dnech  21. dubna 2011.

Přednáška zazněla v rámci sekce Chemoterapie, biologická a hormonální terapie na Brněnských onkologických dnech  21. dubna 2011.

Q-Lite je projekt České skupiny pro chronickou lymfocytární leukémii (ČS CLL), který se věnuje pacientům, kteří z různých dúvodů nemohou podstoupit standardní léčbu své choroby imunochemoterapií ve plné dávce.

Časopis: Breast Care
elektronický časopis
Časopis: British Journal of Cancer
British Empire Cancer Campaign, Cancer Research UK, Cancer Research Campaign, UK
Časopis: Cancer Causes and Control
an international journal of studies of cancer in human populations
Časopis: Cancer Control: Journal of the Moffitt Cancer Center
H. Lee Moffitt Cancer Center and Research Institute
Časopis: Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention
American Association for Cancer Research, American Society of Preventive Oncology
Časopis: Cancer Immunology Immunotherapy
The official journal of the Association for Cancer Immunotherapy