Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

léčiva

Přečtěte si některý z textů k tématu léčiva

Video: Než dostanete svůj lék

Co všechno se musí stát, než dostane pacient svůj lék? V srpnu jsme vám představili šest kroků, které trvají 12 let a stojí miliardu švýcarských franků. 

Video: Jak správně aplikovat oční léky

Účinnou aplikaci očních léků je třeba se naučit. Další díl z cyklu Dobré rady, který radí laikům Jak na to. 

Video: Jak by měla vypadat domácí lékárnička?

Abyste mohli rychle a účinně pomoci svým blízkým ve chvíli, kdy je potká zranění nebo nemoc, potřebujete mít doma dobře vybavenou domácí lékárničku. 

Video: Od myšlenky k vynálezu: Vývoj nového léku

Šest kroků, které trvají 12 let a stojí miliardu švýcarských franků (film).

Biosimilars nejsou generické kopie! Přednáška o farmakologických, chemických a regulatorních rozdílech mezi originálem, generikem a biosimilars zazněla na Brněnských onkologických dnech 2012.

Přednáška zazněla v rámci sekce Právo a onkologie na Brněnských onkologických dnech  21. dubna 2011.

Státní ústav pro kontrolu léčiv zpřístupňuje přehlednou databázi léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely. Obsahuje aktuální, úplné a ověřené informace o léčivech registrovaných v České republice.

5. ledna 2010 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., přednosta Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně. Pořad se věnuje zhoubným nádorům, jejich léčbě a prevenci.

Kolik stojí vývoj nového léku?

Vývoj nového léku je proces zdlouhavý, finančně nákladný a hlavně rizikový. Ze 100 000 nově vyvinutých látek se pouze 5–10 dostane do fáze klinických hodnocení na člověku a jen jedna léčivá látka je následně registrována jako léčivo vhodné pro pacienty.

Kniha: Analgetika – minimum pro praxi
Publikace je zaměřena na analgetika.
Kniha: Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii
Začátek nakladatelské anotace: Monografie shrnuje nejnovější poznatky o zaváděných metodách systémové léčby nádorových onemocnění. Obecná část vymezuje postavení konvenční chemoterapie v kontextu s novými metodami cílené léčby. Uvádí možnosti posílení efektivity konvenčních cytostatik zaváděním lipozomálních a/nebo pegylovaných forem, aplikací přípravků omezujících toxicitu či zvyšujících citlivost k chemoterapii. Samostatná kapitola je věnována též novinkám v hormonální léčbě nádorových onemocnění...
Kniha: Poškození srdce protinádorovou léčbou
Kardiotoxicita je závažnou komplikací protinádorové léčby. Léčba některými cytostatiky vyvolává široké spektrum vedlejších kardiálních nežádoucích účinků. Kardiotoxicita se může projevit kdykoliv během léčby a kdykoliv po jejím skončení. Její přítomnost může významně ovlivnit další pokračování léčby, snížit profit pacienta z léčby, popř. zcela zmařit úspěch onkologické léčby. Kardiotoxicita je zákeřné onemocnění, které se nemusí ihned klinicky projevit a k jeho časné diagnostice jsou běžné klinické přístupy jsou mnohdy nedostačující. Vzhledem k nesporným úspěchům protinádorové léčby v posledních letech je otázka kardiotoxicity stále aktuální. Vznikl tak interdisciplinární problém, jehož řešení v současnosti vyžaduje těsnou spolupráci kardiologa s onkologem. Dnešní neinvazivní kardiologické diagnostické metody umožňují stanovit velmi časné subklinické známky poškození srdečního svalu a tím mohou ovlivnit rozhodování o další léčbě a osudu pacienta.
Kniha: Průvodce pacienta onkologickou léčbou
Informace o typech nádorového onemocnění, obtížích vyvolaných nádorem, o možnostech protinádorové léčby, komplikacích spojených s touto léčbou a jejich ovlivnění
Časopis: Electronic Journal of Oncology
elektronický časopis, součást Bulletin du Cancer (ISSN 0007-4551)
Časopis: Journal of Oncology Pharmacy Practice
The official publication of the International Society for Oncology Pharmacy Practitioners (ISOPP)