psychoonkologie

Cílená biologická léčba je nejmodernější onkologickou terapií, která je součástí standardních léčebných postupů u řady zhoubných nádorů. Používá se například v léčbě karcinomu tlustého střeva, karcinomu prsu, gynekologických zhoubných nádorů, nádorů hlavy a krku, plic, ledvin,...

Onemocní-li tělo, začne trpět i duše. Dokonce se první příznaky počínající nemoci mohou objevit ve změně duševního stavu člověka dříve, než choroba propukne.  Psycholog v rámci odborné péče dokáže diagnostikovat psychopatologie, poruchy osobnosti nebo psychózy onkologických...

Všichni vážně nemocní pacienti jsou velmi významně závislí na kvalitní verbální a neverbální komunikaci se zdravotníky. Problematika psychologické intervence na českých pracovištích a roli psychologa, psychiatra a sociálního pracovníka v nemocnici je předmětem každoročních...

Duševní odolnost je kvalita, která do jisté míry určuje, jak produktivní jedinec bude, je-li vystaven stresorům, tlaku a výzvám. Studenti, kteří podávají dobrý výkon při cvičeních, nemusí podávat perfektní výkon při testech a zároveň studenti, kteří při cvičeních nejsou extra výkonní, mohou být při testech lepší, než průměr. Duševní odolnost ovlivňuje až 25% našeho výkonu. Jsme-li schopni zvládat tlak a minimalizovat účinky stresorů, pravděpodobně budeme schopni podat i lepší výkon. Poslechněte si, jak se stresory pracovat a jak odolávat tlaku. 

Předsedkyně sdružení představuje občanské sdružení Kapka97, sdružení onkologických pacientů a přátel. Přednáška podává přehled činnosti a služeb,  které Kapka97 nabízí pacientům a jejich blízkým, ale i zdravým lidem v oblasti prevence.   

Občanské sdružení Nejsi na to sama se snaží pomáhat pacientkám v léčbě rakoviny prsu. Informacemi, zprostředkováním rady, sdílením zkušeností. Dnes není problém získat „informaci“ prakticky o čemkoliv. V současnosti je podstatné umět informaci vyhodnotit, zařadit do kontextu, vědět, jak a k čemu ji využít. Díky sociálním sítím a živému profilu na nich jsme v každodenním kontaktu s pacientkami, jejich strastmi, obavami i nadějemi.

Ostatním pacientkám bych chtěla vzkázat, aby neházely flintu do žita a aby bojovaly, protože není nic ztraceno.

Nejsi na to sama je občanské sdružení, které si dalo za cíl pomáhat ženám v léčbě rakoviny prsu. Důležité bylo, že jsme se od začátku soustředili na otázky léčby, prevenci i zotavování se po nemoci jsme nechali těm, kteří to již dělají dobře. Od začátku bylo jasné, že klíčové pro správnou léčbu jsou pro pacientku informace. Naše sdružení vzniklo v době, kdy se začal rozvíjet fenomén sociálních sítí. Začaly nás oslovovat především ženy aktivní, které toužily po informacích, chtěly znát zkušenosti lidí s podobným osudem, ale především si chtěly zachovat dosavadní způsob života. Nechtějí žít jako „nemocné“, ale jako „zdravé“. Přes všechny potíže, které prožívají.

Zamyšlení prof. MUDr. Jitky Abrahámové, DrSc. nad vztahem lékaře a pacienta.  

Muži a ženy jsou dva odlišné „světy", mající v určitých ohledech rozdílné vnímání ale zejména rozdílné potřeby.

Univerzita obrany Fakulta vojenského zdravotnictví, Třebešská 1575, Hradec Králové

V roce 2012 se uskuteční již 3. ročník sympózia, tentokrát na téma Kvalita života.

- Brisbane, Australia

Téma: Impact through Translation: Psycho-oncology Research Informing Practice

Onemocní-li tělo, začne trpět i duše.

- Miami, USA

Welcome!

The APOS 9th Annual Conference will be held at the Hyatt Regency Miami, 23 - 25 February 2012. The Scientific Program Committee is planning another great educational conference. We hope to see you there!

The APOS conference is uniquely designed to improve translation of research to practice in psychosocial oncology, bringing together researchers and practitioners to develop, test and implement innovative approaches to psychosocial supportive care for people undergoing cancer treatment and/or moving into survivorship.

Keynote Speaker
APOS is pleased to host keynote speaker, Bruce D. Rapkin, PhD. Dr. Rapkin has pioneered research designs and assessment methodology to promote evidence-based interventions through academic-community collaboration that improve access to quality of life and care among diverse, medically underserved patients, families and communities.

- Antalya

Tematický záběr: Cultural Issues in Cancer Care, Gender/Sexuality, Hope, Quality of Care, Screening for Distress, Bereavement, Palliative Care, Meaning, Psychosocial Interventions, Spirituality, Pediatrics, Professional Caregiver Issues, Genetics, Models and Systems of Care Delivery, Treatment Decision-Making, Survivorship, Methods and Measurements, Couple and Family Issues, Minority and Underserved Populations, Site Specific Cancer and Symptom Management

Přednáška, která zazněla na 2. Psychoonkologickém sympóziu v září 2011 ve FN Motol, se zaměřuje na to, k jakým sociálním změnám dochází v rodině po stanovení onkologické diagnózy u dítěte a jak mohou sociální pracovníci rodině pomoci.

Přednáška zazněla na 2. Psychoonkologickém sympóziu v září 2011 a zabývá se vývojovými zvláštnostmi onkologických pacientů v pubertě, jež výrazně ovlivňuje prožívání vážné nemoci, která postihuje pacienta nejen fyzicky, ale i na úrovni psychické, psychosociální a ekonomické.

Co to je biologická léčba, jaké nemoci se s ní léčí a s jakými výsledky vám vysvětlí prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., přednosta Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně.

Jana Singerová a Karel Křivan představili projekt Nejsi na to sama na 2. pražském onkologickém kolokviu 28. ledna 2011 v Praze.

aneb Jak překonat nesnáze při léčbě rakoviny.

- Anaheim, California

8. Annual Conference of the American Psychosocial Oncology Society se  v roce 2011 uskukuteční v Anaheimu.

Přednáška Mgr. Vlčkové, klinické psycholožky Kliniky dětské onkologie FN a LF MU Brno zazněla na 1. Psychoonkologickém sympóziu v září 2010 v Brně a obsahuje závažná témata týkající se komunikace s nemocnými dětmi a jejich rodiči včetně sdělování závažných skutečností, vysvětluje jak a proč informovat rodiče a jak a proč děti, věnuje se i sourozencům nemocných dětí a podrobně analyzuje vývojové změny v dětském vnímání a porozumění nemoci. Prezentace obsahuje i praktické strategie sdělování závažných skutečností a komunikace s dětmi. Přednáška je určena pro zdravotnické odborníky, užitečné informace o vnímání nemoci dítětem se zde dozví i rodiče.

Přednáška, uvádějící do psychoonkologické problematiky, je určena pro pacienty, jejich blízké, ale i pro onkology a sestry starající se o onkologického pacienta.

Včasná diagnostika onkologického onemocnění dává velkou naději na vyléčení a uzdravení. Přednáška pro laickou veřejnost o tom, co předchází nemoci a že statečné je bát se, ale jít za poznáním.

Informace o psychice nemocného na stránkách Linkos.

13. července 2010 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., přednosta Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně. Hlavním tématem byl vzdělávací program Balance určený pro pacienty s nádorovým onemocněním, jejich rodiny, příbuzné a blízké.

23. září 2008 byla hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař Mgr. Zuzana Spurná, primářkou Oddělení klinické psychologie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Tématem pořadu byla role psychologa v léčbě onkologického pacienta.

Výskyt klíčového slova "psychoonkologie" v Katalogu elektronické knihovny

Zobrazit všechny knihy z Katalogu knih s lékařskou tematikou s tímto klíčovým slovem

Výskyt klíčového slova "psychoonkologie" v Katalogu lékařských časopisů

Zobrazit všechny časopisy z Katalogu lékařských časopisů s tímto klíčovým slovem

Výskyt klíčového slova "psychoonkologie" v Knihovně kazuistik

Zobrazit všechny kazuistiky s tímto klíčovým slovem