Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Kombinace klíčových slov radioterapie a FUFA Mayo

Pojem ze slovníčku k tématu radioterapie: radioterapie

Využití záření k léčbě nádorů (a některých nenádorových onemocnění). Radioterapie je (až na výjimky) léčbou lokální nebo lokoregionální, protože působí jen na omezenou oblast těla. Radioterapie může být použita samostatně, častěji ale společně s ostatními léčebnými způsoby. ( konkomitantně nebo sekvenčně). Při adjuvantní léčbě je ozařováno místo, odkud byl nádor vyoperován a nejbližší okolí, kam mohly proniknout nádorové buňky. Při radioterapii je využíváno elektromagnetické záření (gama záření radioaktivních prvků nebo X-záření lineárního urychlovače) nebo záření korpuskulární (částicové) – nejčastěji urychlené elektory (lineární urychlovač). Zdroj záření je buď mimo tělo nemocného ve vzdálenosti desítek centimetrů ( teleterapie), nebo je přímo na kožním povrchu, či zaveden to tělesných dutin nebo do tkání ( brachyterapie; kontaktní rtg terapie).
Před zahájením radioterapie je provedeno zaměření nádoru a vypracován ozařovací plán (program). Někteří nemocní se obávají, že během radioterapie by mohli být nebezpeční svému okolí – při teleterapii žádné nebezpečí nehrozí: záření se do jisté míry chová jako světlo – když ukončím ozařování (zhasnu), není nikde žádné záření (je tma). Při brachyterapii má nemocný zdroj záření v sobě a po tuto dobu musí být izolován. Po ukončení léčby (odstranění zdroje záření) opět žádné záření v nemocném není.

Přečtěte si článek na Linkos: Radioterapie

Podívejte se na video o radioterapii a brachyterapii

Přečtěte si některý z textů k tématu radioterapie a FUFA Mayo

Úvodní přednáška bloku s kazuistikami byla zaměřena na důležitost předoperačního stagingu u pacientů s tumorem rekta.  

Přednáška zazněla na XIII. Motolských onkologických dnech dne 10. března 2011 v sekci Nádory jícnu a žaludku.