Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

rituximab

Přečtěte si některý z textů k tématu rituximab

Kniha: Klinické využití chimerické monoklonální protilátky rituximab
Monoklonální protilátky mají oproti klasickým cytostatikům řadu výhod - především absenci jejich extrémních nežádoucích účinků. Mohou více selektivně působit na nádorové buňky a neničit ty buňky, na nichž se nevyskytuje příslušný antigen, na který se mají navázat. Monoklonální protilátky jsou na druhou stranu ale velmi nákladné a jejich použití by mělo být založeno na hlubokých znalostech celé problematiky. K tomu se snaží napomoci tato knížka, která podrobně informuje o klinickém využití rituximabu, tj. chimerické monoklonální protilátky určené k terapeutickým účelům v medicíně pro léčbu lymfonů