Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

transplantace

Přečtěte si některý z textů k tématu transplantace

sdružení vzniklo v roce 2008 sjednocuje pacienty po transplantaci, kteří se věnují sportu zastupuje Českou republiku ve Světové a Evropské federaci her transplantovaných členové týmu se pravidelně zúčastňují mezinárodních sportovních akcí transplantovaných www.transplantace.eu/ctt.php,...

Dárcem orgánů může být žijící člověk, nebo může být orgán odebrán z těla zemřelého. Žijící dárce může darovat orgán párový jako je ledvina, nebo část orgánu, který je schopný regenerace, například jater. Podmínkou odběru je svobodné a dobrovolné rozhodnutí dárce. Nejčastěji...

Transplantace znamená přenos určitého orgánu nebo tkáně z jednoho člověka do druhého. Cílem transplantace je, aby přenesený orgán nebo tkáň v těle příjemce nahradily chybějící funkce, které zanikly v důsledku onemocnění. V současnosti se nejčastěji transplantují ledviny, játra, srdce,...

V České republice onemocní každý rok stovky lidí nejtěžšími chorobami krve, jako jsou leukémie, lymfom, myelom nebo aplastická anémie. Pacienti jsou často v mladém nebo dětském věku. V mnoha případech je poslední šancí na záchranu života transplantace kostní dřeně. Obnovu poškozené...

Co je to transplantace? Transplantace je přenos celého orgánu, jeho části nebo určité tkáně, a to z jednoho těla do druhého nebo z určitého místa těla na jiné. Důvodem tohoto chirurgického zákroku je poškození nebo selhání původního orgánu. Orgány se mohou získat jak z živého tak i z...

Chystáte se na odběr krve, kolonoskopii, mamografii, ultrazvuk, vyšetření počítačovým tomografem, biopsii nebo na jiné lékařské vyšetření? Vaše příprava začíná u nás.  Základní klinická a laboratorní vyšetření Základní klinické vyšetření Vyšetření krve Vyšetření...

Cukrovka neboli dabetes mellitus či úplavice cukrová je označení pro nejednotnou skupinu onemocnění různého původu, jejichž společným jmenovatelem je zvýšená hladina krevního cukru. Jedná se o závažné onemocnění organismu, které způsobuje poruchy látkové přeměny a vyvolává mnoho...

V roce 1992 byla založena Nadace Karla Pavlíka a letos tak slavila již dvacetiny.

Video: Zajímavé přístupy v léčbě cukrovky - video

Lékaři z Centra diabetologie Institutu klinické a experimentální medicíny Praha vysvětlují jak může pomoci transplantace Langerhansových ostrůvků v léčbě diabetiků 1. typu a jaké účinky má vegetariánská strava na pacienty s diabetem 2. typu.

Video: Transplantace kostní dřeně - video

V České republice onemocní každý rok stovky lidí nejtěžšími chorobami krve, jako jsou leukémie, lymfom, myelom nebo aplastická anémie.

Přednáška o čekací listině, změnách v alokaci ledvin a výsledcích transplantací ledvin od zemřelých a žijících dárců zazněla 16. února 2012 na slavnostní konferenci u příležitosti 1000 transplantace ledvin v Brně.  

Cesta od první k tisící transplantaci v Brně trvala 39 let. Přednáška, která zazněla 16. února 2012 na slavnostní konferenci u příležitosti 1000 transplantace ledvin v Brně, je historickým exkursem nejen po transplantacích v Brně, ale provází celou historií transplantací včetně výčtu zásadních objevů, které je  umožnily.    

Přednáška o kombinovaných transplantacích a jejich výsledcích v CKTCH Brno zazněla 16. února 2012 na  konferenci u příležitosti 1000 transplantace ledvin v Brně.   

Občanské sdružení Český Tým Transplantovaných, o.s. (CTT) je nezávislou, neziskovou a humanitární organizací, sjednocující pacienty po transplantaci, kteří se i po složité operaci věnují svému dřívějšímu koníčku, tj. sportu.

MUDr. Eva Pokorná CSc. z Transplantačního centra Institutu klinické a experimentální medicíny Praha seznamuje laickou veřejnost s problematikou dárcovství orgánů.

Orgánová transplantace znamená přenos určitého orgánu nebo tkáně z těla jednoho člověka do druhého. V současnosti se nejčastěji transplantují ledviny, játra, srdce, plíce, slinivka břišní a tenké střevo. Lékaři z transplantačního centra IKEM vysvětlují laické veřejnosti, jak transplantace probíhají.

Současné možnosti léčby pacientů se stádii 1 až 4 chronického onemocnění ledvin se zaměřují na základní onemocnění jako jsou hypertenze, diabetes mellitus a hyperlipidémie ve snaze minimalizovat riziko další progrese onemocnění. U pacientů se stádiem 5 chronického onemocnění ledvin je indikována léčba nahrazující funkce ledvin (dialýza nebo transplantace).

3. československý transplantační kongres se konal 16. - 18. září 2010 ve Špindlerově mlýně. Portál MojeMedicína byl u toho a několik přednášek natočil. Podívejte se na prezentace a poslechněte si přednášky.

Prezentace, která zazněla 3. československém transplantačním kongresu, přináší informace z historie a současnosti transplantací plic v České republice.

Přednáška MUDr. Evy Pokorné, CSc., která zazněla na 3. československém transplantačním kongresu v září 2010, přináší přehled odběrové a transplantační statistiky v České republice i srovnání se zahraničím.

Přednáška Dr. Ivany Carey z  King’s College London zazněla na 3. československém transplantačním kongresu v září 2010.

Přednáška Dr. Carly Baan, PhD. z Erasmus Medical Center v Rotterdamu o mezenchymálních kmenových buňkách zazněla na 3. československém transplantačním kongresu v září 2010.

Přednáška MUDr. Kuby, PhD. zazněla na 3. československém transplantačním kongresu v září 2010 a přináší počty odběrů a transplantací ve Sloveské republice, stejně jako počty pacientů na čekací listině. Prezentace také shrnuje zkušenosti z odběrového a transplantačního programu v SR.

Přednáška prof. Petry Reinke z Berlína zazněla na 3. československém transplantačním kongresu v září 2010 na satelitním  sympóziu Roche: Nové aspekty CMV infekcí.

Přednáška Prof. Petry Reinke z Berlina zazněla na 3. československém transplantačním kongresu v září 2010.

Přednáška MUDr. Tomáše Reischiga z Plzně zazněla na 3. československém transplantačním kongresu v září 2010 na satelitním  sympóziu Roche: Nové aspekty CMV infekcí.

Přednáška prof. MUDr. Ondřeje Viklického, CSc. z Nefrologické kliniky IKEM na 23. mezinárodním transplantačním kongresu v srpnu 2010 ve Vancouveru.

Informace pro pacienty o orgánových transplantacích, transplantačních centrech a imunosupresivních lécích na stránkách České transplantační společnosti.

12. srpna 2009 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta nefrologického oddělení pražského IKEM. Hovořilo se transplantacích ledvin.