Uplatnění bevacizumabu v léčbě karcinomu prsu - kazuistika

Kazuistika pacienty, narozené 1953, diagnostikované s karcinomem prsu stádia IIIC, léčené v Thomayerově nemocnici. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dobrý večer, já už jsem dlouho seděla, tak budu stát. Takže já jsem si vybrala pacientku, která bude zde uvedena. Tady pro zopakování SPC - Avastin, bevacizumab můžeme ho podat v kombinaci s paklitaxelem, jak již říkala kolegyně přede mnou, v první linii léčby dospělých pacientů s metastatickým karcinomem prsu. Ta indikace s kapecitabinem zatím nemá úhradu. Vyjmuty z této indikace jsou pacientky, které mají léčbu ukončenou před dobou kratší než 12 měsíců. To dávkování všichni známe a léčba je určena do progrese základního onemocnění nebo do nepřijatelné toxicity. Naše pacientka se narodila v roce 1953, na anamnéze je pozoruhodné, že má 3 nádory v rodině, které vedly k úmrtí. Jednak je to první syn, který zemřel na sarkom ve 3 letech, druhý syn zemřel ve 33 letech na karcinom žlučových cest a jater a otec matky zemřel na kolorektální karcinom v 63 letech. Pacientka neměla závažné choroby v době diagnózy karcinomu prsu. Tady je výčet ještě nálezů, které jsme v rámci stagingu objevili, jako difúzní léze jater, cysty jater, angiomyolipom ledviny vpravo. Rodila třikrát v docela nízkém věku, měla 3 umělá přerušení těhotenství, jinak z farmakoanamnézy brala antihistaminika pro sennou rýmu, středoškolačka, pracovala v administrativě, nyní v době diagnózy v důchodu, vdaná, nikdy nekouřila ani neužívala alkohol. Tady je diagnostika karcinomu prsu, ona pravidelně docházela mammograf, v roce 2003, 2005, 2008 a 2010. V roce 2012 v lednu měla potíže s levou horní končetinou, měla tam omezenou hybnost, otok a bolestivost v levé axile. Svěřila se svému praktickému lékaři, který ihned indikoval mammografické vyšetření, které prokázalo v horním vnitřním kvadrantu levého prsu ložisko 18x11mm, ultrazvuk toto ložisko potvrdil, byly paralelně zjištěny v dolní polovině axily mnohočetné uzliny ve velikosti 2-5 cm. Záhy na to byla provedena core cut biopsie toho suspektního nálezu v prsu a byl diagnostikován karcinom prsu vlevo stádia IIIC. Jednalo se o invazivní duktální a lobulární karcinom, grade III, s pozitivitou estrogenních a progesteronových receptorů, HER-2 negativní, s Ki 67 na 90%, bez angioinvaze. Základní léčba pro karcinom prsu byla ve složení neoadjuvantní chemoterapie 4x EC, 4x docetaxel, restaging prokázal podle CT vyšetření regresi lymfadenopatie i ložiska v oblasti levého prsu na velikost 10 mm v největším rozměru, uzlina v levé axile se opět velikostně normalizovala, byly tam uzliny do velikosti 3 mm. Tedy tým indikoval pacientku k operaci, byla provedena tumorektomie, vyšetření sentinelové uzliny, exenterace axily vlevo, který byl proveden 18.7.2012. Patologická kompletní remise byla potvrzena patologiem. Následně pacientka zahájila hormonální léčbu tamoxifenem a byla objednána k adjuvantní lokoregionální aktinoterapií. Ta hormonální léčba tamoxifenem pro gynekologické obtíže, které vedly až k hysteroskopii a ke kyretáži, byla změněna 1 tabletu 2,5mg letrozolu. Během této hormonální léčby pacientka docházela pravidelně na kontroly do naší ambulance a při kontrole v únoru 2014 byly zjištěny hmatné uzliny zvětšené, největší klinicky 2cm v oblasti nadklíčku a krku, doplněné mammografická ultrazvukové vyšetření vyslovilo podezření na suspekci relapsu, bylo provedeno PET/CT vyšetření, které opravdu tyto uzliny označilo za uzliny s hypermetabolismem glukózy v levém nadklíčku a 3 dolní uzliny v oblasti krku. Pacientka se v té době cítila výborně, kromě obav samozřejmě z prokázané progrese onemocnění, byl jí zaveden žilní port. Tady vidíme obrázky z toho PET/CT, kde jsou zřejmá ložiska v oblasti uzlin s vysokou akumulací radiofarmaka. Pacientku jsme pro rychlou progresí při hormonální léčbě indikovali k první linii léčby relapsu choroby ke kombinaci paklitaxel s Avastinem v tom 3 weekly režimu, kdy paklitaxel má 17mg/m² a Avastin 15mg/kg, takže tady vidíme, že dostávala 300mg a 1250mg obou léčiv. Absolvovala celkem 7 cyklů chemoterapie, během které se projevily známé vedlejší účinky, na které jsme ji upozornili - myalgie, artralgie alopecie, tady to dáváme do souvislosti samozřejmě s chemoterapií, hematologická toxicita byla nízká, 2x byl aplikován profylakticky růstový faktor, byla pravidelně monitorovaná stran hodnot tlaku a byla po čtvrtém cyklu nasazena antihypertenziva, nejdřív monoterapie amlodipinem 5mg a pak byl přidán enalapril, takže teď pokračuje v této dvojkombinaci. Před plánovaným PET/CT vyšetřením se trošku zhoršoval neuropatie na stupeň II a v terénu příznivého PET/CT vyšetření byla chemoterapie ukončena a pacientka dále pokračuje v monoterapii bevacizumabem. Ta významná klinická odpověď na tuto léčbu byla zaznamenána už po čtvrté cyklu na provedeném ultrazvukovém vyšetření postižených uzlin a tam už byla zřejmá regrese té lymfadenopatie. Tak tady je zvětšený pohled na oblast levého nadklíčku na levé straně a vpravo je průřezový obraz PET/CT bez viabilní neoplazie. Pacientka toho času pokračuje v monoterapii bevacizumabem, dávka 15mg/kg v intervalu 3 týdnů a poslední klinická kontrola byla 20. listopadu, po vysazení chemoterapie se stav neuropatie zlepšil na takovou míru míru grade 1-2, má antihypertenzní kombinaci ACE inhibitor + kalciový blokátor, je ve výborné kondici, má plánován další restaging s odstupem, kontrolní onkomarkery jsou v normě a samozřejmě byste se ptali, jak je to s genetickým vyšetřením této rodiny, tak výsledek zatím není k dispozici. Děkuji!

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Společné česko / moravské kazuistické setkání - webcast.

Související články

Jaké nové studie přinesl letošní kongres ASCO v oblasti léčby kolorektálního karcinomu? Přednáška představuje výsledky studie III. fáze CALGB 80405 a FIRE-3. 

Přednáška podává pohled na data z registru CORECT z pohledu věkového složení léčených pacientů.  

Jaké jsou léčebné cíle u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem? Přednáška představuje analýzu z registru CORRECT, ve které je zpracováno jak hodnotí lékaři své pacienty, kteří jsou léčeni cílenou léčbou v 1. linii z hlediska resekability metastáz při zahájení léčby. Přednáška se věnuje léčbě metastatického karcinomu kolorekta bevacizumabem, výsledkům léčby z registru CORECT a představuje velkou klinickou studii fáze III.