Výsledky českého registru pacientů léčených Avastinem byly prezentovány na ASCO GI 2010

Klinické registry ČOS ČLS JEP nemocných léčených biologickou léčbou existují díky obětavé práci lékařů a zdravotníků, kteří ve svém volném čase zadávají údaje o průběhu léčby vybranými léčivými přípravky. Patří mezi ně i Avastin, v jehož databázi je již přes 2000 nemocných, léčených pro metastazující kolorektální karcinom. Podrobnosti o registru a jeho výsledky můžete najít na http://avastin.registry.cz/.

Česká onkologická společnost ČLS JEP je garantem řady klinických registrů, ve kterých je podchycena zkušenost s vybranými léky. Cílem registrů je sledování celkového počtu pacientů a sběr epidemiologických a klinických dat pacientů, které umožňují sledovat bezpečnost a efektivitu léčby v běžné české populaci.

Institut pro biostatistiku a analýzy Masarykovy univerzity v Brně podporuje registry po technické a analytické stránce, publikuje pravidelně výsledky na webovém portálu http://avastin.registry.cz.

Rada registrů, vedená prof. Vyzulou, aktivně podporuje publikace z registrových databází jak v českém, tak i zahraničním prostředí. Jedním z výstupů byl i poster českých autorů, zveřejněný a kladně přijatý na ASCO GI 2010: E. Kubala et al. Safety and effectiveness of bevacizumab in combination with chemotherapy in patients with metastatic colorectal cancer in elderly population: Updated results from a large Czech observational registry. ASCO 2010 Gastrointestinal Cancers Symposium, Orlando, USA, 22.-24. ledna 2010.

Podrobnosti naleznete zde: http://avastin.registry.cz/index.php?pg=vysledky-projektu

Související články

Jaké nové studie přinesl letošní kongres ASCO v oblasti léčby kolorektálního karcinomu? Přednáška představuje výsledky studie III. fáze CALGB 80405 a FIRE-3. 

Přednáška podává pohled na data z registru CORECT z pohledu věkového složení léčených pacientů.  

Jaké jsou léčebné cíle u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem? Přednáška představuje analýzu z registru CORRECT, ve které je zpracováno jak hodnotí lékaři své pacienty, kteří jsou léčeni cílenou léčbou v 1. linii z hlediska resekability metastáz při zahájení léčby. Přednáška se věnuje léčbě metastatického karcinomu kolorekta bevacizumabem, výsledkům léčby z registru CORECT a představuje velkou klinickou studii fáze III.