Anti-VEGF therapy:

Přednáška o vstupu anti-VEGF terapie do léčby nemalobuněčného karcinomu plic zazněla na satelitním sympóziu s názvem Transforming the treatment landscape: angiogenesis inhibition in cancer, konaném v rámci 35. kongresu ESMO v Miláně.  

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Přednáška je k dispozici také v českém jazyce a ve formátu ppt.

Odpovězte, prosím, na anketní otázku, která byla položena publiku přednášejícím během této přednášky. Odpovědi návštěvníků portálu MojeMedicína si můžete porovnat s odpovědí publika na ESMO sympóziu. Jak publikum odpovědělo se dozvíte v přednášce.

Na základě výsledků studií:jak velké prodloužení střed. přežití by mělo vliv na vaši rutinní praxi?

  • 0% (0 hlasů) - Prodloužení středního přežití o 2 měsíce
  • 0% (0 hlasů) - Prodloužení středního přežití o 3 měsíce
  • 0% (0 hlasů) - Prodloužení středního přežití o 4 měsíce
  • 100% (4 hlasy) - Prodloužení středního přežití o >5 měsíců

Související články

U příležitosti kongresu ESMO IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer) 2008 se konalo satelitní symposium Roche zaměřené na plicní nádory. V příloze naleznete prezentace z tohoto sympozia.

Bevacizumab v kombinaci s chemoterapií na bazi platinového derivátu v 1. linii zlepšuje výsledky léčby nedlaždicobuněčného NSCLC. Přednáška přináší přehled klinických studií i observačních tuzemských dat z registru TULUNG.

Hostem satelitního sympózia o přínosu bevacizumabu v léčbě specifických skupin pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic byl také doktor Niels Reinmuth z Pneumoonkologické kliniky v německém Grosshansdorfu, který se spolu s našimi odborníky zamýšlel nad profilem pacienta vhodného pro léčbu bevacizumabem. Obsáhlá přednáška se zabývá účinností, bezpečností, udržovací léčbou a problematikou prediktivních markerů na základě dat z klinických studií. Po přednášce následuje krátká diskuse. Přednáška je opatřena českými titulky (bublina na dolní liště pod prezentací).