CellCept - edukační materiály

Roche

CellCept (mykofenolát mofetil) je v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy indikován k profylaxi akutní rejekce transplantátu u pacientů, kteří dostali allogení ledvinný, srdeční nebo jaterní transplantát.

CellCept - edukační materiály

Tyto edukační materiály týkající se bezpečného a účinného používání přípravku CellCept jsou určeny pro lékaře, zdravotní sestry, lékárníky a jejich pacienty.