Kazuistika inoperabilního basaliomu 44leté ženy

Kazuistika 44 leté ženy s inoperabilním basaliomem, léčené v Onkologickém centru KNTB ve Zlíně. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dámy a pánové, dobré odpoledne, děkuji za pozvání na toto setkání. A ke kazuistice pacientky ze Zlína: je to tedy 44 letá žena, dnes už tedy ne, ale v době, kdy byl diagnostikován první basaliom, tak jí bylo 44 let. V rodinné anamnéze pouze psychiatrické věci, jinak nic, v osobní anamnéze hypertenze, hypercholesterolemie, žádná závažná choroba kromě běžných chorob, které v naší populaci vídáme, alergie na penicilin, pacientka zcela bez terapie a i gynekologická anamnéza bez velkých problémů. Poprvé basaliom kůže kořene nosu vlevo, v roce 2002, ve věku tedy 44 let, opakovaně excize basaliomu nosu, na tom kořeni nosu a vlevo na čele, vždycky R+ resekce, v roce 2008 znovu recidiva léčena fototerapií, právě v nemocnici na Královských Vinohradech v Praze. Pozitivní okraj další resekce v lednu 2002 a nyní 16.9.2014 přichází s klinickým nálezem recidivy basaliomu kůže kořene nosu vlevo až k oku vlevo a i na čele ložisko 30x25 mm, ten defekt na kořeni nosu s navalitými okraji zasahující na dorzum nosu a - jak jsem již řekl - k vnitřnímu koutku levého oka. Bylo provedeno CT vyšetření v nemocnici v Uherském hradišti, ty snímky pak ukážu, vlevo u kořene nosu byly rozostřené okraje, prorůstání až směrem do nosních křídel, kde je usurovaná kortikalis kostí. 1.10.2014 na plastické chirurgii znovu operace s bezpečnostním lemem 5mm, histologie: solidní desmoplastický basaliom přesahující hranice excize ve všech směrech. Další reexcize již nebyla indikována, protože by zasahovala až do orbity a byl by ohrožen visus levého oka. Pacientce byly vysvětleny možnosti terapie, ona k nám byla odeslána k radioterapii, tam bychom ovšem museli ozařovat takovým objemem a takovou technikou, že bychom zcela jistě levé oko poškodili a další možnost byl tedy vismodegib jako alternativa. Pacientka po vysvětlení a možných vedlejších účincích radioterapii odmítla a zažádali jsme tady o schválení léčby Erivedge 150mg na paragraf 16, to bylo 21.října v roce 2014 a 19.listopadu přichází zamítnutí od pojišťovny, odesláno odvolání, vysvětlena celá situace a 16.prosince přichází schválení na dvouměsíční terapii, 17.prosince léčba zahájena. Tady jenom, o co tady konkrétně jde, tady vidíme fotodokumentaci, toto je z toho začátku terapie, tento snímeček je před zahájením léčby z 21.října 2014 po těch plastických operacích. Pacientka zvládá léčbu bez GIT obtíží, bez toxicity. Jediná věc, která je, tak si stěžuje na poruchu chuti,. Klinicky dochází k oploštění léze na kůži u nosu s pomalu se zatahující píštělí na nose vlevo a regrese i dle CT vyšetření. Tady vidíme další obrázky, toto je z 2.dubna letošního roku, kdy byla dosažena parciální remise jak v té oblasti na čele, tak v té oblasti na nosu, vidíme, že už je tady jen malé reziduum, tento nález zhruba přetrvává i dodnes. Tady vidíme CT nález. Toto je původní nález toho basaliomu přirůstající až tedy do oblasti té levé očnice, tady vidíme v březnu 2015 jednoznačnou parciální odpověď i v té hloubce té léze. Co říci závěrem: pacientka pokračuje v léčbě dále v neredukované dávce 150 mg, stabilizace té parciální dosažené odpovědi, jak jste již viděli, plánuje kontrolní vyšetření na konec října tohoto roku, pacientka dobře vidí na levé oko a kvalita života je zachována, jen s mírnou poruchou chuti, jinak zcela bez toxicity. Děkuji za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu XXII. Jihočeské onkologické dny - webcast.

Související články

Kasuistiky dvou 78 letých pacientů léčených pro inoperabilní perianální bazaliom a recidivující bazaliom vnitřního koutku oka ukazují obtížnost vyjednávání nové léčby s plátci péče. Kazuistiky zazněly v rámci debaty odborníků z oboru dermatologie, onkologie a radiologie, která se konala u příležitosti uvedení léčivého přípravku Erivedge do klinické praxe v České republice.

Pan profesor představil případy dvou pacientů, léčených na Dermatovenerologické klinice FNKV v Praze, oba s mnohočetnými rozsáhlými bazaliomy a jejich úspěšnou léčbu přípravkem Erivedge. Přednáška zachycuje i komunikaci s pojišťovnou na téma hrazení této inovativní léčby.  

Satelitní sympózium společnosti Roche, které se letos věnovalo novinkám v léčbě pokročilého či metastazujícího basaliomu a ve své druhé části léčbě bevacizumabem, uvedl MUDr. Jiří Pešina.