Léčba Erivedge (vismodegib®) na Dermatovenerologické klinice FNKV, Praha

Pan profesor představil případy dvou pacientů, léčených na Dermatovenerologické klinice FNKV v Praze, oba s mnohočetnými rozsáhlými bazaliomy a jejich úspěšnou léčbu přípravkem Erivedge. Přednáška zachycuje i komunikaci s pojišťovnou na téma hrazení této inovativní léčby.  

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dobré odpoledne, dámy a pánové, děkuji moc za hezký úvod paní profesorce a budeme pokračovat v něčem, co už možná jste tady částečně zažili minulý rok, protože jsme ukazovali jednoho z těch dvou pacientů, které bych tady chtěl ukázat. Ukážu vám 2 kazuistiky. Jedna je pán J.D., kterému byl před rokem 72 let, kdy začal u nás léčbu, celkově zdravý člověk a jeho otec už měl velké množství basaliomů, jeho dermatologická anamnéza: první basaliom už měl v 21 letech, měl opakovaně provedené excize - kolem 30ti a poslední 4 roky předtím, než se k nám dostal, už nějak tak rezignoval na tvorbu těch nových basaliomů, protože prostě viděl, že není nějaká výrazná léčba, která by mu mohla pomoci. Jinak staging, když se k nám dostal, tak byl bez známek systémového postižení. Dělali jsme klinické vyšetřen,í rentgenová vyšetření, rezonanci hlavy, ultrazvuk břicha, pánve a také jsme udělali genetické vyšetření, kde jsme potvrdili Gorlinův syndrom. Takhle nějak vypadal ten pán, když k nám na poprvé dostal, tu a tam na obličeji nějaký basaliom, jak vidíme a tady ho ještě vidíme v detailu. Protože v té době ještě nebyla jiná účinnější léčba než ořezávání, tak jsme pacienta poslali na konzultaci na plastickou chirurgii, kde samozřejmě ho kolegové rádi převzali s tím, že našli řešení, přestože i na naší klinice operujeme, tak bychom si netroufli, a udělali nejdříve excizi tohoto tvaru, který byl v oblasti úst a doplnili to potom ještě další excizí toho ložiska, které bylo pod pravým okem, s rekonstrukcí. A pacienta odeslali s tím, že samozřejmě je tam ještě spousta dalších místeček, která jsou k řešení. V roce 2014 - tedy nějaký ten týden po operaci - jsme se odhodlali požádat o Erivedge na paragraf 16, tedy na úhradu zatím ještě preparátu, který úhradu neměl stanovenou již ze zdravotního pojištění. Je to vlastně pokus o to, aby pacient dostal tu úhradu přesto, že cena ještě nebyla oficiálně mezi plátci a poskytovateli domluvena. Bylo to zamítnuto, tehdejší revizní lékař nám doporučil nejrůznější řešení, jako je kryalizace, ablace a podobné drobné výkonky, které zhruba u těch 20 000 pacientů, kteří každoročně jsou jako nové případy basaliomu, děláme, děláme je běžně, ale tady přece jen se nám to zdálo trošku neúčinné. Porovnávali jsme tedy různá doporučení, revizní lékař argumentoval, že nebyl stanoven klinický či laboratorní prediktor účinnosti u studie, která byla už s Erivdege udělána, ale de facto jsme se snažili nějakým způsobem mu to vysvětlovat, snažili jsme se také vysvětlit, proč pacient 4 roky nechodil na léčbu, protože vlastně to nebyl zanedbáním léčebného režimu, ale skutečně rezignací situaci, která byla pro něho bezvýchodná. Na rezonanci dokonce byl nález tříkomorového hydrocefalu, ale to bylo asymptomatické a zřejmě se jednalo o vrozený hydrocefalus. Čili bylo tam několik argumentů, které jsme všechny vyvrátili, včetně toho, že se asi nebudeme používat fluorouracil, který je tak jako tak off-label při této indikaci. Imiquimod je lokální imunoterapie, kterou také běžně používáme u bazaliomu a je hrazena ze zdravotního pojištění, ale samozřejmě v této indikaci by byla také pouhým vyhazováním peněz a vyvoláváním zánětů v ložiskách, která by se tím stejně nevyřešila. Čili je to pouze pro superficiální basaliomy. Dále nám doporučil revizní lékař používání systémových cytostatik, platinové deriváty a tak dále. Zase v podstatě tam jsou zprávy pouze o ojedinělých použitích s dubiózním výsledkem. Odvolali jsme se v červenci a v červenci byl Erivedge nakonec schválen. Takže tady vidíme výsledný stav před nasazením preparátu a tady se podívejte že už po měsíce léčby, když se podíváte hlavně na to levé oko, protože ty transplantáty se samozřejmě nemění, tak vidíte, že už tam některé z těch projevů nejsou tolik infiltrováné. Po 2 měsících už myslím, že je ten obraz výraznější, po 3 měsících opět úbytek těch nádorových hmot a po 5ti měsících velmi pěkný stav a já vám i ukážu dnešní fotografii, která je 14 měsíců od začátku léčby. Vidíme, že prakticky to oko je pořádku. Možná ještě v detailu se můžeme podívat na ty rozdíly, ta baseline tam zůstane pořád na tom prvním obrázku, je možná na toho pacienta hezčí pohled z té strany, kde ty transplantáty tolik nedominují a kde je vidět ten efekt velmi pěkně a podívejte se na tom dolním obrázku, jak postupně ty nádorové masy odeznívají, za 3 měsíce velice pěkný klinický obraz, který dál ještě pokračuje, 5 měsíců léčby a dnešní stav. Takže si myslím, že ten efekt je velmi pěkný a škoda, že nedostal ten preparát o 2 měsíce dříve, samozřejmě, že by mu asi tu dírku bylo potřeba na té bradě trochu upravit, ale určitě ne takovým rozsáhlým transplantátem, jako se to muselo dělat předtím. Já vám ukážu ještě jednou kazuistiku, máme ještě minutu a půl, ale slíbím, že nepřetáhnu. Takže od roku 1989 pacientka měla 14 basaliomů na obličeji, byla operována na očním i na plastické chirurgii, dále se ještě prováděly kryalizace, laserem odstraňování. A v roce 2006 zrecidivoval basaliom v periorbitální oblasti, byl excidován, byl aplikován volný transplantát, velice pěkně to dopadlo, ale bohužel v letošním roce pacientce zrecidivoval ten nález pod tím levým okem, tady si ho budeme sledovat zase v detailu, kdy jsme 19.4. letošního roku nasadili Erivedge ve standardním dávkování, možná po měsíci ne úplně ještě přesvědčivý změnový nález, ale po dalším měsíci podívejme, jak pěkně to na oku zasychalo a z konce srpna je tedy obrázek, který ještě nemůžeme považovat za úplně vyléčený, ale určitě pacient chce komfort, lepší nějaká kapka do oka nebo na noc vložení krému a už určitě nemusí řešit to prorůstání toho tumoru třeba do očnice a podobně. Takže to jsou naši 2 kazuistiky, jenom jsem vám je chtěl tady představit a obě jsou příjemné. Jinak máme zkušenosti dnes kolem 30ti pacientů léčených Erivedgem a většina z nich profituje z této léčby. Děkuji.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu XXII. Jihočeské onkologické dny - webcast.

Související články

Kasuistiky dvou 78 letých pacientů léčených pro inoperabilní perianální bazaliom a recidivující bazaliom vnitřního koutku oka ukazují obtížnost vyjednávání nové léčby s plátci péče. Kazuistiky zazněly v rámci debaty odborníků z oboru dermatologie, onkologie a radiologie, která se konala u příležitosti uvedení léčivého přípravku Erivedge do klinické praxe v České republice.

Satelitní sympózium společnosti Roche, které se letos věnovalo novinkám v léčbě pokročilého či metastazujícího basaliomu a ve své druhé části léčbě bevacizumabem, uvedl MUDr. Jiří Pešina.

Přednáška představuje casuistiku 82 letého pacienta s celou řadou komorbidit, léčeného na Dermatovenerologické klinice FNKV Praha přípravkem Erivedge.