Kasuistika pacienta s lokálně pokročilým bazocelulárním karcinomem v oblasti ucha

Případ 69 letého pacienta, předaného do péče Kliniky onkologie a radioterapie FN Hradec Králové v dubnu 2010 po opakovaných excizích v oblasti levého ucha pro bazocelulární inoperabilní karcinom prorůstající do hlubokých struktur. Přednáška byla součástí debaty odborníků z oboru dermatologie, onkologie a radiologie, která se konala u příležitosti uvedení léčivého přípravku Erivedge do klinické praxe v České republice.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Já velice rychle - kazuistika pacienta, který byl takto po panu Adamovi, panu Bohumilovi, nazván pan Cyril. My jsme pacienta převzali do péče v dubnu v roce 2010, tehdy, pokud dobře počítám, 69letý pacient, muž, který měl od už roku 1998 opakované excize v regionální nemocnici v našem kraji, v oblasti levého ucha včetně zvukovodu, vždy a opakovaně histologicky řešené a histologicky odečten jako bazocelulární karcinom. K nám byl doporučený již jako poměrně rozsáhlý, prorůstal do hlubokých struktur, do pyramidy. V podstatě podle CT docházelo už k šíření do nitrolebí. Stran anamnestických údajů, nic v podstatě zase tak podstatného, exkuřák, který trpí různými civilizačními chorobami. Nález byl samozřejmě zhodnocen i v rámci našeho onko-kabinetu jako inoperabilní, bylo indikováno zevní ozáření, my jsme aplikovali tehdy 60 grayů ve 30 frakcích, radioterapii s modulovanou intenzitou, po které došlo v podstatě ke kompletní regresi veškeré měkkotkáňové složky nádoru, nicméně přetrvávala destrukce skeletu spánkové kosti zhruba ve stejném rozsahu, což samozřejmě se není co divit. Tady jen dokumentace obrázků, tady to fialové je zakresleno zhruba šíření toho nádoru. Tady ten nádor je vidět zase ohraničen tak, jak byl ozařován. Tady jsou ještě bezpečnostní lemy, kterými byl ozařován. Takto byla poskládána políčka. Tady je vidět rozložení dávky, to je 90%ní izodóza, tedy co jsme asi ozařovali. Nicméně v září 2012 se opět v oblasti zevního zvukovodu, který již byl zarostlý, objevila suspektní mokvající ploška, tehdy velikosti asi 8mm, na CT tam vysloveně progrese tumoru nebyla, nicméně vyšel z toho opět bazocelulární karcinom, pacient byl asymptomatický a vzhledem k absenci účinné léčby jsme se domluvili tedy na sledování. Nicméně v únoru 2014 se tam objevily klinické známky periferní parézy lícního nervu, nicméně na CT nebyla jednoznačná progrese onemocnění a v červnu už byla jednoznačná progrese onemocnění, a to jak co se týče vizuálního, v oblasti toho zevního zvukovodu progredovala ta ulcerace, navíc pacient si stěžoval na opakované bolesti hlavy, které léčil nesteroidními antirevmatiky. Takto zhruba vypadal ten nález na CT, takto vypadal ten nález v oblasti toho ucha. A my jsme tady odeslali žádost o schválení tedy vismodegibu na 3 balení. Tady předpokládám, že se chcete zase zeptat nebo ne z nedostatku času. Ale já odpovím rovnou. Bylo schváleno, nicméně pouze 2 balení, což nebyl zase tak úplně problém. My jsme nebo bylo to trošičku delší, trvalo to rozhodnutí přes to léto, tak jsme pro jistotu ještě zopakovali a dokonce i pro jistotu PET/CT, abychom viděli, jestli tam někde nedochází i k nějaké progresi či diferenciaci a podobně. Nicméně zůstával nález v oblasti toho ucha a léčbu vismodegibem jsme zahájili v polovině září a při kontrole zhruba po 14 dnech, co bylo velmi příjemné, když pacient přišel a velmi si liboval, že tam byl významný ústup právě těch bolestí, nepotřeboval žádná analgetika a nepociťoval ani žádné obtíže tehdy s tou medikací. A lokálně tam nebyly samozřejmě žádné velké změny a my jsme v každém případě zajistili druhé balení do lékárny a odeslali jsme tedy další žádost na zdravotní pojišťovnu.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky ze sympózia Novinka v léčbě pokročilého či metastazujícího basaliomu, které zazněly 16. října 2014 v Českém Krumlově v rámci XXI. Jihočeských onkologických dnů.

Související články

Kasuistiky dvou 78 letých pacientů léčených pro inoperabilní perianální bazaliom a recidivující bazaliom vnitřního koutku oka ukazují obtížnost vyjednávání nové léčby s plátci péče. Kazuistiky zazněly v rámci debaty odborníků z oboru dermatologie, onkologie a radiologie, která se konala u příležitosti uvedení léčivého přípravku Erivedge do klinické praxe v České republice.

Pan profesor představil případy dvou pacientů, léčených na Dermatovenerologické klinice FNKV v Praze, oba s mnohočetnými rozsáhlými bazaliomy a jejich úspěšnou léčbu přípravkem Erivedge. Přednáška zachycuje i komunikaci s pojišťovnou na téma hrazení této inovativní léčby.  

Satelitní sympózium společnosti Roche, které se letos věnovalo novinkám v léčbě pokročilého či metastazujícího basaliomu a ve své druhé části léčbě bevacizumabem, uvedl MUDr. Jiří Pešina.