Přichází nová léčba bazocelulárního karcinomu

Přichází nová léčba bazocelulárního karcinomu

Erivedge (vismodegib) je perorálně užívaným inhibitorem signální dráhy Hedgehog. Je indikován v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s  metastazujícím bazocelulárním karcinomem a pacientů s lokálně pokročilým bazocelulárním karcinomem nevhodným k chirurgické léčbě nebo radioterapii.

V souvislosti s registrací přípravku Erivedge (vismodegib) jsme pro Vás připravili prezentace o bazocelulárním karcinomu, video s vysvětlením mechanismu účinku a i prezentace přinášející výsledky klinických studií s přípravkem Erivedge v těchto indikacích.

Podrobné informace o novém přístupu v léčbě dospělých pacientů s metastazujícím bazocelulárním karcinomem a pacientů s lokálně pokročilým bazocelulárním karcinomem, kteří nejsou vhodní k chirurgické léčbě nebo radioterapii. V souvislosti s registrací přípravku Erivedge (vismodegib) k  monoterapii  pacientů s  metastazujícím bazocelulárním karcinomem a pacientů s lokálně pokročilým bazocelulárním karcinomem, jsme pro Vás připravili prezentace o bazocelulárním karcinomu, video s vysvětlením mechanismu účinku a i prezentace přinášející výsledky klinických studií s přípravkem Erivedge v těchto indikacích.

Oznámení a shrnutí:

Mechanismus účinku: 

Další prezentace:

 

 

Související články

Kasuistiky dvou 78 letých pacientů léčených pro inoperabilní perianální bazaliom a recidivující bazaliom vnitřního koutku oka ukazují obtížnost vyjednávání nové léčby s plátci péče. Kazuistiky zazněly v rámci debaty odborníků z oboru dermatologie, onkologie a radiologie, která se konala u příležitosti uvedení léčivého přípravku Erivedge do klinické praxe v České republice.

Pan profesor představil případy dvou pacientů, léčených na Dermatovenerologické klinice FNKV v Praze, oba s mnohočetnými rozsáhlými bazaliomy a jejich úspěšnou léčbu přípravkem Erivedge. Přednáška zachycuje i komunikaci s pojišťovnou na téma hrazení této inovativní léčby.  

Satelitní sympózium společnosti Roche, které se letos věnovalo novinkám v léčbě pokročilého či metastazujícího basaliomu a ve své druhé části léčbě bevacizumabem, uvedl MUDr. Jiří Pešina.