Evidence based medicine

Podle nejčastější definice jde o "vědomé, zřetelné a soudné používání nejlepších současných důkazů při rozhodování o péči o jednotlivé pacienty“.  Evidence based medicine (neboli EMB, na důkazech založená medicína). Ve světě personalizované mediciny je koncept EMB v poslední době stále častěji podrobován kritice a vedle mediciny založené na důkazech se dostává do popředí také koncept "důkazů založených na medicíně".  

Nabízíme teoretické i praktické informace o medicíně založené na důkazech, z pohledu lékařů i odborníků na lékařskou informatiku, kteří hovoří o zdrojích medicíny založené na důkazech. 

Klíčová slova: EMB; vzdělávání