Gazyvaro a chronická lymfocytární leukémie

Roche

GAZYVARO (obinutuzumab) je metodou glycoengineeringu připravená monoklonální protilátka II. typu namířená proti CD20 antigenu. GAZYVARO je prokazatelně účinnější než MabThera v léčbě dosud neléčených pacientů s CLL a průvodními chorobami.

Gazyvaro a chronická lymfocytární leukémie

Přípravek Gazyvaro je v kombinaci s chlorambucilem indikován k léčbě dospělých pacientů s dříve neléčenou chronickou lymfocytární leukémií a s komorbiditami, v důsledku kterých nemohou podstoupit léčbu na bázi fludarabinu v plné dávce.