Úvodní slovo. Introduction to the Gazyva launch meeting

Mezinárodní sympózium o novince v léčbě CLL otevřel  prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., přednosta 1. interní kliniky hematologie a 1.LF UK Všeobecné fakultní nemocnice Praha. 

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dobrý den, dobré ráno všem. Mé jméno je Marek Trněný a pracuji zde v Praze. Je mi velkým potěšením jménem Roche, jménem svých spolu-předsedajících, profesora Michaela Halleka a všech přednášejících, vás přivítat zde v Praze. V průběhu meetingu bychom rádi definovali hranice Gazyvy/Gazyvara launch meetingu. Jsem si jistý, že nějaký krátký čas nám vybude na to, užít si krás Prahy, ale naším hlavním úkolem je diskutovat o recentních zásadních pokrocích v léčbě CLL, a také o nově schválené antiCD20 protilátce firmy Roche Gazyva/Gazyvaro. Tento program nám dává skvělou příležitost diskutovat o všech aspektech, které nás k léčbě pacientů s CLL napadnou. Také se budeme věnovat výzvám, které stojí před námi stran správného výběru pacientů, výběru léčebného postupu, správného hodnocení odpovědi dle hladin MRD. Také nám poskytne celkový přehled o Gazyvaru, včetně identifikace vhodných pacientů, podávání, a zvládání nežádoucích účinků.

Hello, good morning everybody. My name is Marek Trněný and I am based here in Prague. And it's my great pleasure on behalf of the Roche, my co chair professor Michael Hallek all speakers to welcome you here in Prague in the meeting where we would like to redefine the boundaries - The Gazyva/Gazyvaro launch meeting. I'm sure that we probably will have some small time to enjoy the Prague beauty but our main task is to discuss recent advances in the treatment of the CLL as well as Roche´s newly approved anti CD antibody Gazyva/Gazyvaro. And this programme give us a great opportunity to discuss all aspects of the CLL patients management. We will consider the challenges faced in the patients selection, the proper treatment selections, the appropriate measurement of the response MRD levels. And it provides us an overview of Gazyva including identification the suitable patients, administration and handling of the adverse events. So this is a disclosure slide which shows you the indication of Gazyva/Gazyvaro in Europe.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

 

Podívejte se i na další přednášky webcastu Posouvání hranic v léčbě chronické lymfocytární leukémie.

Související články

Jak jednat u obtížně léčitelné CLL? Kdo jsou „obtížně léčitelní pacienti“ a jaké jsou dostupné možnosti, které máme v jejich léčbě? Navzdory zásadním pokrokům, ke kterým došlo v léčbě CLL, stále máme pacienty, kteří neprofitují ze standardní prvoliniové chemoimunoterapie.

Přednáška přibližuje vytvoření molekuly Gazyvara a některé preklinické vlastnosti této látky, podává vědecký náhled na odlišnosti mechanismu působení obinutuzumabu a rituximabu, které se převádějí do mechanismu působení a potažmo do nadřazené klinické aktivity.

Přednášející vypráví příběh o vývoji obinutuzumabu, jehož začátek se datuje zpět do roku 2007.