Jak léčit HER2-pozitivní karcinomy prsu s negativními uzlinami ≤ 1 cm?

Přednáška z videokonferenčního poradního sboru, který se uskutečníl mezi Komplexními onkologickými centry dne 25. 2. a 10. 3. 2010.

Další obsah tohoto článku je přístupný pouze pro registrované lékaře. Jste-li lékař, zaregistrujte se, prosím, nebo se přihlašte. Ostatním text bohužel zpřístupnit nemůžeme.

Související články

Trastuzumab je rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka proti extracelulární doméně HER2. Působí na HER2-pozitivní nádory 4 různými mechanismy, které jsou popsané v článku. Článek obsahuje i video ukazující mechanismus účinku na nádor.

Retrospektivní analýzy prokazují, že i nemocné s nádory menšími než 1 cm a negativními uzlinami mají při HER2- pozitivitě vyšší riziko relapsu než nemocné s HER2-negativními nádory. Adjuvantní podání trastuzumabu je proto vhodné zvážit i u nemocných s nádory ≤ 1 cm.

Přednáška o výsledcích biologické léčby v České republice podložených daty z klinických registrů a také o financování a hrazení onkologické léčby, zazněla na satelitním sympóziu ve čtvrtek 13. října 2011 v Českém Krumlově. Onkologové plní své sliby, léčí uváženě, výsledky léčby v České republice jsou srovnatelné s výsledky registračních studií, data jsou dokladována v klinických registrech a onkologové predikují počty nemocných.