Kvalita života očima pacientek – Herceptin SC

Pacientky s časným i metastatickým HER2 pozitivním karcinomem prsu nyní mohou být léčeny novou subkutánní formou Herceptinu. Jaké jsou výhody tohoto podání pro pacientky a jaké pro personál a zdravotnická zařízení? 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Jak jsme už slyšeli, tak pacientky s HER 2 pozitivním karcinomem prsu mají opravdu šťastný rok, protože přichází na trh dva vysoce účinné nové preparáty a kromě toho nová forma vysoce účinného starého preparátu, trastuzumabu, který, si myslím, že patří k nejúčinnějším v léčbě solidních nádorů a nejlépe snášeným, když ne vůbec nejúčinnějším, který zlepšil přežívání pacientek s metastatickým karcinomem prsu, které vydrží na tom Herceptinu až padesát měsíců. Zlepšil prognózu a přežívání pacientek v adjuvantním podání, stejně tak v neoadjuvantním podání. A jak jsme slyšeli, zásadně změnil prognózu a charakter onemocnění HER 2 pozitivního karcinomu prsu. Protože je tak účinný, tak počet pacientek léčených Herceptinem nám narůstá. A dlouhá je i doba, kterou jsou léčeny, nezřídka jsou to roky, nejdéle léčenou pacientku máme sedm let, což už je hodně, když si uvědomíte, že každé tři týdny musíte přijít někam, kde Vám aplikují léčivo, a svůj život podřizujete této léčbě. Člověk se nemůže vzdálit na více než na ty tři týdny. A opakované kanylace žíly vedou následně k problémům hlavně po předchozí chemoterapii s antracykliny. A tam je potřeba pak zavést časem přístup buď formou portu, nebo PICCu, na který jsme teď přešli a který přináší s sebou také určité problémy. Vývoj subkutánního Herceptinu je podle mě splněním přání těchto pacientek, které zrychlí aplikaci, zmírní komplikace, není nutná kanylace žíly, čas, který stráví tyto pacientky v nemocnici, je kratší. Teorie, že by si mohly ten preparát občas nechat podat třeba i doma, je úplně úžasná. A zlepšuje kvalitu života jak pacientek, tak i personálu. Co je problémem subkutánního podání všech léků, je množství, které lze aplikovat podkožně. A hlavním důvodem je matrix, která obsahuje hyaluronová a kolagenní vlákna, která nedokážou nebo nedovolí vpravit podkožně více jak jeden až dva mililitry. Ale protože medicína se učí od přírody, tak bylo zjištěno, že enzym hyaluronidáza přirozeně denně odbourává ta vlákna, a může tímto způsobem uvolňovat ten podkožní prostor. Proto byla vynalezena rekombinantní lidská hyaluronidáza, která už je patentovaná a používá se jako adjuvans u jiných léků, třeba u subkutánního podávání inzulinu, antibiotik a tak dále. Takže je to standardní adjuvans. Takto vypadá ruka po podání hyaluronidázy bez adjuvans. Vidíte, ta aplikace je opravdu bolestivá, to vstřebání trvá dlouho. A takhle stejné množství, podání v kombinaci s adjuvans. Tu otázku, kterou si člověk klade, když dostane do ruky subkutánní Herceptin, jak se vlastně vstřebává, jaké jsou ty hladiny. Toto jsou výsledky farmakokinetiky, které byly dělané na zdravých dobrovolnících i pacientech s karcinomem prsu léčených Herceptinem. Zde bylo zjištěno, že dávka šest set miligramů podávaná subkutánně dosahuje stejné farmakokinetické hladiny jako dávka čtyři miligramy, následně dva miligramy, podávaná týdně. A nebo osm a následně šest miligramů, podávaná třítýdně. Toto množství bylo následně definováno evropskými autoritami jako non-inferiorní a bylo použito dále do klinické praxe, klinických studií. Víte, že kdysi, když jsme dostávali nový lék, stačilo prokázat bioekvivalenci, stejné hladiny, které dosahuje v krvi jako jiné léčivo. Dnes se už vyžaduje průkaz i klinický, to znamená klinická studie. A nejrychleji, jak se dají dosáhnout výsledky, jsou neoadjuvantní studie. V tomto duchu byla designovaná ta studie HannaH, o které jste určitě už slyšeli, kde vlastně pacientky s primárním invazivním karcinomem prsu byly léčené, stadia jedna až tři C, takže až lokálně pokročilé včetně inflamatorního karcinomu. Byly léčené kombinací chemoterapie plus subkutánní trastuzumab a nebo kombinací chemoterapie, čtyřikrát docetaxel, čtyřikrát FEC s intravenózním trastuzumabem. Následovala operace. A jako odpověď je standardní odpověď neoadjuvantní léčby, dosažení kompletních remisí, přičemž byla hodnocena i farmakokinetika a bezpečnost. Můžete vidět, že ty kompletní remise byly stejné v obou ramenech, co se týče oblasti prsu, ale i v oblasti axily, takže ta účinnost byla prokázaná stejná. A ty nežádoucí účinky, ta tolerance - nebyl rozdíl mezi oběma rameny. Co člověka napadá - opravdu ta tělesná hmotnost nemá vliv na to, jestli hubený a tlustý pacient dostane stejnou dávku? Tato závislost byla pozorována i ve studii a nebylo dokázané, že tlustší a nebo hubení pacienti by měli jinou odpověď a že by tělesná hmotnost měla vliv na léčebnou odpověď. Stejně tak průběžná koncentrace trastuzumabu. Jediný rozdíl v léčebné odpovědi byl podle stavu hormonálních receptorů, ale to je stará známá věc. Farmakokinetické výsledky prokazovaly stejné průběžné koncentrace, které jsou počítané jako geometrický průměr naměřených koncentrací. A můžete vidět, že jsou opět stejné v obou formách podání. A co jsme i u nás diskutovali, jestli subkutánní podání trastuzumabu, protože je to monoklonální protilátka, není více imunogenní a nebude se tvořit více protilátek proti trastuzumabu a nebo proti adjuvans. A můžete vidět, že ta měřená hladina protilátek byla, toto je hladina před podáním trastuzumabu, která byla nějaká, ale zásadně neovlivňovala léčbu a byla přibližně stejná, co se týkalo intravenózního nebo subkutánního podání. A stejně tak během léčby nebo po léčbě ty hladiny nebyly rozdílné a nebo nebyly významné, co se týče odpovědí. Takže prezentované výsledky potvrzují ekvivalentnost nitrožilního a podkožního podání. Ta dávka šest set miligramů je ekvivalentní standardnímu dávkování intravenóznímu. Podání každé tři týdny dvě až pět minut v objemu těch pěti mililitrů. A co na to pacientky? Jak se na to dívají pacientky? Toto je celkem recentně publikovaná studie PrefHer, kde pacientky po skončení adjuvantní nebo neoadjuvantní chemoterapie dostaly čtyřikrát trastuzumab intravenózně, následně čtyřikrát trastuzumab subkutánně. A naopak, čtyřikrát subkutánně a následně intravenózně. A vyplňovaly dotazníky preference, spokojenosti. A můžete vidět, že obě skupiny, více ta, která měla jako první subkutánní trastuzumab, preferovaly subkutánní podání. V současné době probíhá, možná jste také účastni, studie SafeHer, kde pacientky v adjuvanci jsou léčené subkutánním Herceptinem. První kohorta je subkutánním podáním, které podává personál ve formě subkutánní injekční aplikace. Druhá kohorta, která byla zařazena později, má samoaplikátor, který si můžou pacientky aplikovat samy, což snad se někdy dožijeme toho, že občas to budou moci dostat domů a budou opravdu celkem nezávislé na těch třítýdenních intervalech. My máme celkem v této kohortě už zařazeno kolem padesáti pacientek, takže můžeme vědět, jak se na to dívají, jak se jim to líbí. Jak to vidí pacientky MOÚ? Počet těch pacientek nám postupně roste, to je v účinnosti té léčby. Častokrát se jedná o pacientky, protože už nepokračují v chemoterapii, s aktivním životem, které chodí do práce. Říkám, pět až sedm let, nejdelší léčba sedm let. To je žena, které je padesát pět let a která opravdu vede úplně normální život kromě těch třítýdenních intervalů, kdy musí nastoupit a nebo přijít do té nemocnice nechat si podat trastuzumab, což ji určitým způsobem omezuje. Protože musí ten svůj život přizpůsobovat té nemoci, což si myslím, že ji na to jednak upomíná, a jednak by se nám to po čase nikomu určitě nelíbilo. Navíc ona nestráví v tom špitále jen půl hodiny, ona tam stráví půl dne, protože trastuzumab je připravován stejně jako cytostatika v digestoři, to znamená zařadí se, než se naředí, než se podá pacientce, tak je to minimálně půl dne. A navíc ty opakované aplikace nás často vedou k nutnosti zavádění centrální žíly, buď formou portu, a teď jsme zkusili zavádění PICCu, se kterým máme trošku problémy, opakované trombózy, takže v současné době ty pacientky jsou na Fraxiparinu. Toto je nová forma podání, to je ta stříkačka subkutánní, kterou aplikuje personál, to není samoaplikátor. A toto je pacient, opravdu (když si myslíte, že to je mužské stehno, tak je to mužské stehno, protože ve studii můžou být i pacienti s karcinomem prsu, HER 2 pozitivním, léčeni Herceptinem), kterému personál právě aplikuje ten Herceptin. Jak to vidí personál? My máme celkem padesát pacientek zařazených do studie, přičemž u první části pacientek je podáván trastuzumab subkutánně personálem a druhá část má aplikátor. Co jsme zaznamenali, s čím máme problémy, pacientky, které dostávají nitrožilně, a vidí ty druhé pacientky, které to mají subkutánně, tak se dožadují subkutánního podání. Takže my slibujeme, že určitě v dohledné době měsíce, dvou, tří ten subkutánní Herceptin bude a že budou převedené na ten subkutánní Herceptin, protože opravu pro ně je to daleko příjemnější. Když si spočítáte, my máme kolem sto čtyřiceti aplikací měsíčně, to znamená sedmdesát aplikačních hodin, to znamená až dvacet aplikací denně, což je kolem deseti hodin. Pokud bychom podávali subkutánně, ušetříme jak stacionář, to jsou ta křesla denně, tak vlastně i digestoř, kde by mohly být připravovány rychleji jiné účinné léky pro ty pacientky, uvolnil by se tak pro ně prostor. Takže jak personál, tak pacientky se opravdu těší na příchod subkutánního Herceptinu. Děkuji.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Kulaté a slunné Jihočeské onkologické dny - webcast.

Podívejte se i na další přednášky webcastu Satelitní sympozium Jihočeských onkologických dnů - webcast.

Související články

Během aplikování léčby tradiční intravenózní infuzí musí pacienti trávit hodně času v nemocnicích. Nová podkožní forma zjednodušuje podávání Herceptinu a zvyšuje komfort pacientů a také zdravotnického personálu. Subkutánní forma využívá technologie vyvinuté společností Halozyme Therapeutics, Inc., která přechodně a reverzibilně rozkládá hyaluronan, substanci podobnou gelu, jež tvoří bariéru mezi buňkami podkoží. Tím je 5 ml objemu subkutánní formy  Herceptinu rychle rozptýleno a absorbováno větší plochou. Mechanismus podkožního podání ukazuje video.    

Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, PhD., který se zúčastnil mezinárodní randomizované, otevřené, multicentrické studie fáze III HannaH, shrnuje v krátkém videu výsledky studie a své zkušenosti se subkutanním podáním trastuzumabu. Studie vyhodnocovala účinnost, farmakokinetiku a bezpečnost subkutánního podání Herceptinu a intravenózního podání v neoadjuvantní a adjuvantní léčbě u žen s HER2 pozitivním časným karcinomem prsu po dobu jednoho roku. 

Nová léčebná forma Herceptinu šetří čas pacientům i zdravotnickému personálu

Evropské pacientky s časným i metastatickým HER2 pozitivním karcinomem prsu nyní mohou být léčeny novou subkutánní formou Herceptinu.