Predikce dat na rok 2016 a data z registru BREAST týkající se neoadjuvance u HER 2 pozitivních karcinomů prsu

Incidence zhoubných nádorů prsu stoupla od roku 1977, od kdy se data v Národním onkologickém registru uchovávají, o 24,9% a mortalita klesla o 10%. Predikce zhoubných nádorů prsu na rok 2016 však naznačují, že křivka incidence dosáhla svého maxima. Podle predikcí  by se v roce 2016 mělo léčit se zhoubnými nádory prsu 7738 nemocných.  

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Máme hovořit o neoadjuvanci u HER 2 pozitivních karcinomů prsu a já bych začala predikcí na rok 2016. Trendy epidemiologie karcinomu prsu vypadají tímto způsobem. Incidence se zvyšuje a máme to tady do roku 2012, já tam ještě nemám 2013, která je horká, ale myslím, že v té první přednášce v hlavním programu to už doktor Mužík bude mít. Incidence stoupla od toho roku 1977 o 24,9% a mortalita klesla o 10%, což je příznivá zpráva, nicméně stále stoupá prevalence, která stoupla o 67,9%. Ale když jsme s doktorem Mužíkem seděli nad predikcemi, tak najednou predikce incidence byly o dost nižší na rok 2016, než byly na rok 2015 a 2014 a tak dále. A on to tedy ještě přepočítával a zdá se, že křivka incidence se začíná nalamovat ve všech stádiích. A predikované hodnoty na rok 2016 jsou 6988 a mělo by to být podle té metodiky stoupající přes 7000, takže sice ta stovka v tom obrovském množství nedělá mnoho, nicméně je pravděpodobné, že křivka incidence dosáhla svého maxima a že se bude zřejmě trošičku ohýbat. My už jsme si to sice mysleli dříve, ale pak se neohnula, ale dejme tomu, že z toho dlouhodobějšího hlediska, vždyť žádný strom neroste až do nebe, že se tak stane. A ta křivka to dělá i u té predikované hodnoty prevalence. Takže toto byla relativně příznivá zpráva. Nicméně je predikováno, že v roce 2016 budeme léčit 7738 nemocných s karcinomem prsu a to jsou ty, které aktuálně přijdou a ty, které relabují z těch předchozích let. Jak to vypadá co do incidence? Tak to vypadá tak, že poměry těch pozdějších stádií jsou jaksi stabilizované, ale stoupají nám 1 a 2, což by také nebylo nepříznivé, nicméně když stoupají tato tato časná stádia, tak víme, že nepřežívají dobře ve 100% a že jsou nějaké, které by mohly relabovat nebo budou asi relabovat, a proto tedy musíme se velmi zodpovědně chovat i ke stádiím 1 a 2. A jak to je tedy s těmi predikcemi u biologických látek u karcinomu prsu? Nikdy za celá léta jsme nedosáhli léčbou predikcí léčby, takže vidíte, že třeba v roce 2013 bylo predikováno, že budeme potřebovat na adjuvanci a neoadjuvanci 629 pacientek, že tedy ji upotřebíme pro 629 pacientek, skutečnost byla 530. V roce 2014 jsme mysleli, že 667, ale bylo jich 613. U toho Herceptinu u pokročilých karcinomů je to prostě podstatně méně, není možné si toto vysvětlit jenom tím, že prostě je populace podléčená a že nejsou pacientky posílány tam, kam mají být. Jednu věc dělá také to, že původně to už korigovali, ale prapůvodně byly ty predikce dělány na 20% HER 2 pozitivních, což tedy my vůbec nedosahujeme a máme asi 12-15%, říkám to dobře, paní primářko? Takže to je jedna věc, pak jestli se nám láme ta křivka a stabilizují se ty pokročilé stavy. Tak asi budeme muset svá rozhodnutí korigovat a svůj názor korigovat, ale říct si natvrdo, že klesá incidence je velmi nebezpečné, poněvadž si naši jaksi vedoucí začnou mnout ruce a to by bylo předčasné určitě. Ještě k té adjuvanci, neoadjuvanci. Domnívám se, že něco pod třetinu toho čísla, tedy tohoto a tohoto, je určeno k neoadjuvanci, nemáme to v těch našich registrech zatím oddělené. A když máme hovořit o neoadjuvanci u lokálně pokročilého karcinomu prsu, tak to vůbec není nic nového. Kdysi dávno se dělala neoadjuvance radioterapií, posléze i chemoterapií a sledovala se tím jedna jediná věc - umožnění operability. Pak tedy kromě operability se sledoval downstaging a možnost záchovných operací a již staří klinici si všimli, že už i u toho CMF, které bylo kdysi podáváno v neoadjuvanci, určité malé procento dosáhne patologické kompletní remise. A je tedy ta patologická kompletní remise příznivá zpráva, nebo není? Bylo zjišťováno, že se zvyšuje progress free survival, efekt free survival, ale jak to bylo s celkovým přežitím? Tak v těch starších dobách tedy to celkové přežití se nepotvrdilo, nicméně i neadjuvance má určitá nebezpečí. Může dojít k progresi během nasazení léčby, která nemusí být úplně účinná, to je jedna věc. Dále je morfologická modifikace nádoru léčbou a dále ztráta predikce podle původního stagingu, takže když třeba jsme nehmatali axilární uzliny a nijak jsme je více nevyšetřili, nevěděli jsme o nich, tak pak nebudeme o nich vědět vůbec. Dnes tedy hovoříme o neoadjuvanci u pacientek HER 2 pozitivních a to jsou tyto - Luminal B s HER 2 overexpresí a non luminal s HER 2 overexpresí. tady vidíme, že kromě trastuzumabu pertuzumab, trastuzumab emtasine, lapatinib jsou všechny schválené, ale jsou tady další léky jako afatinib, neratinib, které zatím se zkoumají, everolimus používáme, ale nikoliv v adjuvanci nebo neoadjuvanci. Rozhodně se potvrdilo, že u toho HER 2 pozitivního karcinomu je výhodné použít duální blokádou HER 2 a ta může být buď vertikální, nebo horizontální. A tady je taková křivka, která ukazuje jak a kdy ty anti-HER 2 látky přišli do použití, končí to v roce 2013, ale v roce 2015 mluvíme o duální blokádě v oblasti HER 2 pozitivních pacientek v neoadjuvanci. A jak to tedy bylo? Zvýšení - jak už jsem říkala i v těch starých dobách sem tam došlo k patologické kompletní remisi, která nebyla příliš četná, bylo pod 15%, jestliže se pak přidal ke krátkodobé chemoterapii trastuzumab, tak výsledky se zlepšily. A pak tedy krátkodobá chemoterapie s duální anti-HER 2 léčbou nebo dlouhodobá chemoterapie s trastuzumabem samotným zvýšila procento patologických kompletních remisí. A dnes jsme v éře dlouhodobé chemoterapie s duální anti-HER 2 léčbou. jsou takové 3 studie, které potvrzují, že anti-HER 2 léčba v neoadjuvanci má velký význam. A já vám tady ukážu, paní primářka to pak rozvede dále, nechci jí brát vítr z plachet, poněvadž je to zbytečné. Máme 3 studie, které vlastně na toto odpovídají a vidíme, že třeba ta klinická odpověď u těchto studií tam, kde je duální blokáda s chemoterapií, je vždycky nejvyšší. Toto by byl můj úvod do dnešního dne, protože samozřejmě když uděláme neoadjuvanci, tak to nemůžeme považovat za radikální výkon a vůbec ne za konečný výkon a pacientku předáváme chirurgům.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu 23. Onkologicko-urologické sympozium a 19. Mammologické sympozium - webcast.

Související články

Přednáška o výsledcích biologické léčby v České republice podložených daty z klinických registrů a také o financování a hrazení onkologické léčby, zazněla na satelitním sympóziu ve čtvrtek 13. října 2011 v Českém Krumlově. Onkologové plní své sliby, léčí uváženě, výsledky léčby v České republice jsou srovnatelné s výsledky registračních studií, data jsou dokladována v klinických registrech a onkologové predikují počty nemocných.

Pacientky s HER2 pozitivním metastazujícím karcinomem prsu mají nyní novou možnost léčby v 1. linii. Duální blokáda HER2 pertuzumabem v kombinaci s trastuzumabem a chemoterapií je účinnější než blokáda jedním anti-HER2 přípravkem a to při současném zachování kvality života. Přednáška shrnuje výsledky klinických studií s duální blokádou HER2 NeoSphere a CLEOPATRA a pokládá otázky pro klinickou praxi a odpovídá na ně. Můžete si také vyzkoušet, jaký léčebný postup byste zvolili v léčbě tří pacientek s HER2+ karcinomem prsu. 

Případ 49-leté ženy se čtyřletou anamnézou arteriální hypertenze.