Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Herceptin

Společnost Roche si se souhlasem Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Evropské agentury pro léčivé přípravky dovoluje informovat o důležitých informacích týkajících se padělků přípravku Herceptin. Padělek byl zachycen u paralelních dovozců v Německu, Velké Británii a Finsku. Padělek byl dovezen z Itálie.

Informace o padělcích: 

Klíčová slova: padělek; trastuzumab

Související články

Na přelomu roku schválila VZP změnu v systému úhrady HER2 portfolia, ve kterém jdou náklady na léčbu přímo za pacientem. Zeptali jsme se, co tato změna ve způsobu úhrady znamená pro management nemocnic a pro primáře Komplexního onkologického centra.  

Během aplikování léčby tradiční intravenózní infuzí musí pacienti trávit hodně času v nemocnicích. Nová podkožní forma zjednodušuje podávání Herceptinu a zvyšuje komfort pacientů a také zdravotnického personálu. Subkutánní forma využívá technologie vyvinuté společností Halozyme Therapeutics, Inc., která přechodně a reverzibilně rozkládá hyaluronan, substanci podobnou gelu, jež tvoří bariéru mezi buňkami podkoží. Tím je 5 ml objemu subkutánní formy  Herceptinu rychle rozptýleno a absorbováno větší plochou. Mechanismus podkožního podání ukazuje video.    

Má-li být indikována léčba přípravky Herceptin, Perjeta a Kadcyla je nutné vyšetření HER2/neu (IHC a/nebo ISH) provést v některé z referenčních laboratoří.