Studie ML18147

A Randomized, Open-label Phase III Intergroup Study: Effect of Adding Bevacizumab to Cross Over Fluoropyrimidine Based Chemotherapy (CTx) in Patients With Metastatic Colorectal Cancer and Disease Progression Under First-line Standard CTx/Bevacizumab Combination

(Český překlad: Randomizovaná, otevřená, meziskupinová studie fáze III: Účinek přidání bevacizumabu ke cross-over chemoterapii (CTx) zahrnující fluoropyrimidin u pacientů s metastazujícím nádorem tlustého střeva a progresí onemocnění při standardní léčbě první linie kombinací CTx/bevacizumab)

Cíl studie

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti přidání bevacizumabu ke cross-over chemoterapii (CTx) zahrnující fluoropyrimidin u pacientů s metastazujícím nádorem tlustého střeva a progresí onemocnění při standardní léčbě první linie kombinací CTx/bevacizumab.

Charakteristika studie

fáze III, intervenční, otevřená, randomizovaná, n=821

Zkušenosti našich lékařů

Jak u mCRC s minimální terapií dosáhnout co nejvíce

Lednové kolokvium Prague Onco nabídlo příležitost k setkání s několika špičkovými zahraničními odborníky. Mezi nimi byl prof. Axel Grothey z Mayo Clinic v americkém Rochesteru, který ve svém sdělení shrnul aktuální poznatky relevantní pro léčbu metastazujícího kolorektálního karcinomu.

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/PubMed - bevacizumab + fluoropyrimidine + crc

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Zhoubný novotvar kolorekta (C18)
  • Léčiva: Avastin