Kompletní léčebný přístup pro pacienty s FL – udržovací léčba jako přirozená součást léčby

  • , Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie

Přednáška MUDr. Davida Belady, PhD., přednesená na satelitním sympósiu společnosti Roche dne 24. června 2010 u příležitosti XXIV.Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí, Vás seznámí s aktuálním přístupem k léčbě pacientů s  folikulárním lymfomem, zejména pak s rolí udržovací léčby rituximabem v komplexním přístupu k tomuto onemocnění.

Další obsah tohoto článku je přístupný pouze pro registrované lékaře. Jste-li lékař, zaregistrujte se, prosím, nebo se přihlašte. Ostatním text bohužel zpřístupnit nemůžeme.

Související články

Ve dnech 27. a 28. března 2010 proběhlo v Praze mezinárodní setkání lékařů. Jedním z jeho hlavních témat byla moderní léčba folikulárního lymfomu. Zde Vám nabízíme prezentace přednášejících, ve kterých se můžete seznámit s aktuálními tématy a výzvami léčby indolentních nehodgkinských lymfomů (NHL).

Přednáška představuje na datech z klinických studií a z registrů výsledky léčby folikulárního lymfomu i jiných indolentních lymfomů (lymfomy marginální zóny) rituximabem. Přednáška obsahuje i data z tuzemského klinického registru Kooperativní lymfomové skupiny a v závěru přináší přehled léčebných doporučení indolentních B lymfomů. 

Doc. Papajík představuje ve své přednášce metody zhodnocení nákladů na inovativní léčbu, obecné stanovení cenové efektivity a zabývá se  parametry ICER a QUALY. V druhé polovině přednášky představuje výsledky farmakoekonomické analýzy, jejímž cílem bylo zhodnocení přínosů a výše nákladů spojených se zavedením rituximabu do běžné klinické praxe v ČR.