Pegasys a chronická hepatitida C

Roche

Pegasys (pegylovaný interferon alfa-2a) vzniká navázáním PEG reagencie (bis-monometoxypolyetylenglykol) na interferon alfa-2a. Přípravek Pegasys vykazuje in vitro antivirové a antiproliferační vlastnosti, které jsou charak­teristické pro interferon alfa-2a.

Pegasys a chronická hepatitida C

V léčbě chronické hepatitidy C lze přípravek Pegasys využít pro léčbu naivních pacientů, retreatment pacientů po předešlé interferonové léčbě a pacientů s koinfekcí (HBV, HIV).