Pegasys - mechanismus účinku

Roche

Pegasys (pegylovaný interferon alfa-2a) vzniká navázáním PEG reagencie (bis-monometoxypolyetylenglykol) na interferon alfa-2a. Přípravek Pegasys vykazuje in vitro antivirové a antiproliferační vlastnosti, které jsou charak­teristické pro interferon alfa-2a.

Pegasys - mechanismus účinku