RoACTEMRA a juvenilní idiopatická artritida

Roche

RoACTEMRA (tocilizumab) je humanizovaná protilátka proti IL-6 receptoru, která se váže na solubilní i membránové IL-6 receptory.

RoACTEMRA a juvenilní idiopatická artritida

RoActemra (tocilizumab) je schválena k léčbě aktivní systémové juvenilní idiopatické artritidy (sJIA) u pacientů již od dvou let věku a starších. RoActemra je první humanizovaná monoklonální protilátka proti receptoru pro interleukin 6 (IL-6), která tak blokuje prozánětlivé procesy zprostředkované tímto interleukinem. RoActemra má prokázánu účinnost a bezpečnost léčby jak v kombinaci s methotrexátem (MTX), tak v monoterapii. RoActemra je první anti-IL-6 schválený pro monoterapii i kombinované použití.