RoACTEMRA - edukační materiály

Edukační materiály pro lékaře, sestry, lékárníky a pacienty.

EDUKAČNÍ MATERIÁLY

Rematoidní artritida:

Juvenilní idiopatická polyartritida (pJIA):

 • Co byste měli vědět - Tato brožura poskytuje klíčové informace pomáhající pacientům s pJIA a jejich rodičům/zákonným zástupcům porozumět benefi tům i rizikům souvisejícím s léčbou přípravkem RoACTEMRA®.
 • DÁVKOVACÍ KARTA pro juvenilní idiopatickou polyartritidu (pJIA)
 • INSTRUKCE PRO INFUZI KROK ZA KROKEM - Návod určený zdravotnickým odborníkům jako pomoc s přípravou a podáním léčivého přípravku RoACTEMRA® pacientům s aktivní juvenilní idiopatickou polyartritidou.
 • Karta pacienta léčeného přípravkem RoACTEMRA® - Tato karta pacienta obsahuje důležité bezpečnostní informace, které byste měl(a) Vy nebo rodiče/opatrovníci dětí užívajících RoACTEMRu znát před zahájením i během léčby přípravkem RoACTEMRA®.
 • Karta pro pacienta- PRŮKAZ PACIENTA / IDENTIFICATION CARD, který musí být léčen injekcemi přípravku RoActemra® (tocilizumab) who has to be injected with RoActemra® (tocilizumab)

Systémová idiopatická artritida (sJIA):

 • Co byste měli vědět - Tato brožura poskytuje klíčové informace pomáhající pacientům se sJIA a jejich rodičům/zákonným zástupcům porozumět benefi tům i rizikům souvisejícím s léčbou přípravkem RoACTEMRA®.
 • DÁVKOVACÍ KARTA pro systémovou juvenilní idiopatickou artritidu
 • INSTRUKCE PRO INFUZI KROK ZA KROKEM - Návod určený zdravotnickým odborníkům jako pomoc s přípravou a podáním léčivého přípravku RoACTEMRA® pacientům s aktivní systémovou juvenilní idiopatickou artritidou
 • Karta pro lékaře- Syndrom aktivovaných makrofágů (MAS, macrophage activation syndrome) u systémové juvenilní idiopatické artritidy (sJIA)
 • Karta pacienta léčeného přípravkem RoACTEMRA® - Tato karta pacienta obsahuje důležité bezpečnostní informace, které byste měl(a) Vy nebo rodiče/opatrovníci dětí užívajících RoACTEMRu znát před zahájením i během léčby přípravkem RoACTEMRA®.
 • Karta pro pacienta- PRŮKAZ PACIENTA / IDENTIFICATION CARD, který musí být léčen injekcemi přípravku RoActemra® (tocilizumab) who has to be injected with RoActemra® (tocilizumab)