Metastatický melanom: Léčba pacienta a nemoci.

Metastatický melanom: Léčba pacienta a nemoci.

Jaké jsou možnosti léčby metastatického melanomu v roce 2012? Prezentace v českém jazyce.

Přednášky zazněly v dubnu 2012 na mezinárodním odborném semináři v Paříži, který celosvětově uvedl přípravek Zelboraf (vemurafenib) k použití v léčbě metastatického melanomu. Pro potřeby našich lékařů byly tyto prezentace přeloženy do češtiny.

Přehled přednášek:

Název přednášky

Jméno přednášejícího

Vemurafenib, lék volby u pacientů s metastatickým BRAF V600 mutovaným melanomem

Antoni Ribas

University of California

Los Angeles, USA

Kožní toxicita nových léků používaných v léčbě melanomu

Caroline Robert

Cancer centre Institue of Goustave Roussy

Paris, France

Melanom: Teď a tady v genomické éře

Grant McArthur

Peter MacCallum Cancer Centre

Melbourne, Australia

Související články

Dr. Grant McArthur z Peter MacCallum Cancer Centre v Melbourne popisuje na souboru casuistik nové možnosti léčby melanomu v genomické éře.

Přednáška představuje novou léčbu metastatického melanomu a dokumentuje její účinnost na konkrétních casuistikách pacientů, odléčených v Masarykově onkologickém ústavu v rámci klinické studie.

Kazuistika 62 letého muže, prezentovaná Igorem Puzanovem 24. dubna 2012.