Výsledky klinických studií: mění naší klinickou praxi?

Přednáška odezněla na 7. Moravském Lymfomovém Symposiu v Olomouci 28. ledna 2011.

Další obsah tohoto článku je přístupný pouze pro registrované lékaře. Jste-li lékař, zaregistrujte se, prosím, nebo se přihlašte. Ostatním text bohužel zpřístupnit nemůžeme.

Související články

Význam měření minimální reziduální nemoci pro terapii CLL: Je připraveno pro využití v „prime time”?

Připravili jsme pro vás překlad článku o významu měření a metodách detekce minimální reziduální nemoci pro léčbu chronické lymfocytární leukémie. Článek byl publikován v časopise Hematology/Oncology Clinics of North America a je k dispozici ke stažení.  

Úvodní přednáška Edukačního sympózia Kooperativní lymfomové skupiny a České skupiny pro chronickou lymfocytární leukémii se věnuje především historii lymfomů a chronické lymfatické leukémie, od prvních popisů v 19. století, přes historii klasifikací až po historii léčby těchto onemocnění. Jaká byla cesta v léčbě lymfomů, od jejího začátku v roce 1902, kdy byla poprvé popsána radioterapie, až po rok 1988, kdy byla publikována první práce popisující výsledky léčby s rituximabem.  

Hematoonkologičtí pacienti patří mezi léčebně a ošetřovatelsky velmi rizikové. Během dvouměsíční léčby akutní leukemie dochází u poloviny pacientů k významnému a u téměř pětiny k velmi významnému poklesu (nad 10 %) hmotnosti za měsíc a rozdíl průměrných hmotností na začátku a na konci hospitalizace je 6,6 kg. V případě alogenní transplantace dochází k podobným poklesům cca u stejné části pacientů a měsíční rozdíl průměrných hmotností je 4,6 kg. Nálezy nutno považovat za významné s rizikem nadbytečného odbourávání svalové hmoty.