Závěry – co si zapamatovat

Přednáška shrnuje nejdůležitější myšlenky bloku, který se v rámci setkání Klubu mladých nefrologů věnoval problematice nejnovějších doporučení v léčbě hypertenze u pacientů s chronickým onemocněním ledvin.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Milé dámy, vážení pánové, dostali jsme se na závěr našeho bloku. Vždycky je dobré dát nějakou tu key message, jak se tomu populárně dneska říká, čili co si zapamatovat... Já jsem si to dovolil zde poznamenat. Myslím si, že z pohledu praktického nefrologa je potřeba jednak dodržovat správný způsob měření, metodiku měření krevního tlaku. Určitě je naprosto nutná spolupráce s pacientem, poučit ho o způsobu selfmonitorace, nutit toho pacienta do selfmonitorace, reviewovat ty výsledky a snažit se podle toho pacienta léčit. Metoda dvacetičtyřhodinového měření tlaku je nepochybně velmi užitečná. Nyní je v rukách nefrologů, protože ji hradí pojišťovna. Pokuste se tuto metodu používat. Měli bychom vědět, jaké jsou naše cílové hodnoty, s tím že bychom měli dávat pozor na specifické populace, které léčíme. Jednoznačně stále platí, že z hlediska terapeutického je snaha použít jakýkoli z blokátorů renin angiotenzinového systému, i když je jasné, že z hlediska ekonomického A C inhibitory jsou pořád tou možností nejrozšířenější a nejlevnější. Pokud jde o dialyzované pacienty, tak nepochybně, jak tady mnohokrát zaznělo, je potřeba pokusit se stanovit jejich správnou suchou váhu. Pokud jde o sekundární hypertenzi, je potřeba se zaměřit na správnou diferenciální diagnostiku. Když jsem to tady tak celé poslouchal, napadla mě ještě jedna věc, která tady myslím dnes takřka nezazněla. Doplnil bych je sem jako předposlední bod - a sice jestliže máte pacienta, který má hypertenzi, a nějak se Vám to furt nezdá, nezapomeňte si nějakým způsobem ověřit, že užívá doporučenou medikaci. Zejména to platí u dialyzovaných pacientů a pokud to není dialyzovaný pacient (ale u těch dialyzovaných to jde taky), tak je možnost nabrat hladiny antihypertenziv, které jsou vyšetřitelné třeba v toxikologickém ústavu. Určitě tak odhalíte, že možná patnáct procent Vašich pacientů nebo ještě možná více takzvaných hypertoniků je hypertenzní proto, že nebere léčbu. A poslední bod, který je svým způsobem a z mého pohledu vůbec nejdůležitější, že dnes je doba guide linů, to je určitě dobře, protože nás to vede terapeutickým i diagnostickým směrem, jak se máme starat o naše pacienty. Ze své klinické zkušenosti bych řekl, že platí zhruba tak asi pro čtyři pětiny našich pacientů. A pak je těch zbývajících dvacet procent, kde bychom měli ukázat, že jsme skutečně lékaři. Zejména co bych tady akcentoval - nezapomeňte prosím používat zdravý selský rozum. To je všechno, děkuji za pozornost a můžeme nyní diskutovat, i když doba je pokročilá.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Klub mladých nefrologů 2011 - webcast.

Související články

Přednáška představuje nová doporučení pro péči pacientů po transplantaci ledvin. Kromě doporučení pro indukční,  úvodní a dlouhodobou udržovací imunosupresi a monitoraci imunosupresivní indikace, uvádí také doporučení pro očkování, doporučení pro pacienty s kardiovaskulárním onemocněním, s diabetem, hypertenzí, obezitou a malignitami.

Přehledá přednáška o problematice arteriální hypertenze je určena především nefrologům a podává přehled doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze, tak jak je vydala Česká společnost pro hypertenzi.  Přednášejícím je jedním ze spoluautorů představených guidelinů. 

Diabetik – prakticky vždy komplikovanější pacient. Dominantní problémy: cévní přístup (mediokalcinóza); syndrom diabetické nohy – prakticky neřešitelný; kompenzace DM; zhoršení visu až slepota; vyšší prevalence K-V komplikací. Prezentace z 3. bloku přednášek, která zazněla 2. listopadu 2013 v rámci třetího ročníku znovuobnoveného Klubu mladých nefrologů.