Úvodní slovo satelitního sympózia

Úvodní slovo satelitního sympózia společnosti Roche, věnovaného intersticiálním plicním procesům, přednesla prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. z  Pneumologické kliniky 1. LF a Thomayerovy nemocnice.  

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 2,3 MB)

Související články

Význam bronchoalveolární laváže v diagnostice intersticiálních plicních procesů byl tématem přednášky, která zazněla na XIX. Kongresu České a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti v červnu 2015. Bronchoalveolární laváž je specializovaná metoda, která podává informace o povaze patologického procesu v plicním parenchymu. U idiopatických intersticiálních plicních procesů je v některých případech BAL nápomocná k určení diagnózy a má diferenciálně diagnostický význam při podezření na IPP. BAL rovněž napomáhá posouzení aktivity procesu a hodnocení reakce na léčbu. 

Sarkoidóza je systémové granulomatózní onemocnění neznámé etiologie, které může postihnout kterýkoliv orgán. Přehledná přednáška o sarkoidóze pleury zahrnuje historii, etiologii, epidemiologii, histologii a léčbu. Součástí prezentace jsou také výsledky sledování malého souboru pacientů a kazuistika.     

Problematika intersticiální plicní fibrózy a její diagnostiky z pohledu zobrazovacích metod.