Lymfom z plášťových buněk

Přednáška zazněla na edukačním sympóziu Kooperativní lymfomové skupiny a České skupiny pro chronickou lymfatickou leukémii, představuje onemocnění lymfomem z plášťových buněk a představuje jak standardy jeho léčby, včetně léčby rituximabem, tak i další léčiva, která jsou nyní v léčbě MCL vyhodnocována v rámci klinických studií.    

Další obsah tohoto článku je přístupný pouze pro registrované lékaře. Jste-li lékař, zaregistrujte se, prosím, nebo se přihlašte. Ostatním text bohužel zpřístupnit nemůžeme.

Související články

Přednáška zazněla na 6. pražském mezioborovém onkologickém kolokviu PragueONCO 2015 v bloku Cílená léčba lymfomů.  

Přednáška zazněla na 2. pražském mezioborovém onkologickém kolokviu Prague ONCO 2011 v sekci Multidisciplinární přístup k léčbě hematologických malignit.

Rozhovor s naším předním odborníkem na poli hematoonkologie s Prof. MUDr. Markem Trněným, CSc., ředitelem ÚHKT a přednostou I. interní kliniky hematoonkologie VFN a 1.LF UK