Otázky a odpovědi o léčbě revmatoidní artritidy

Co uděláte po selhání metotrexátu? Po jaké době léčby rozhodnete, že se jedná o primární neúčinnost a uvažujete o změně léčby? Co uděláte v případě primární neúčinnosti anti TNF? Tyto a další otázky zazněly na Jarním semináři o RA v Praze. Odpovídali účastníci semináře a přednášející.

Další obsah tohoto článku je přístupný pouze pro registrované lékaře. Jste-li lékař, zaregistrujte se, prosím, nebo se přihlašte. Ostatním text bohužel zpřístupnit nemůžeme.

Související články

Přednáška, která zazněla v březnu 2012 na Jarním semináři se zabývá monoterapií biologickými léčivy, pro kterou má v ČR indikaci etanercept, adalimumab, certolizumab a  tocilizumab. Konzistentní data o lepší účinnosti monoterapie má pouze tocilizumab.

Pro jaký lék ze skupiny DMARDs se rozhodnout v okamžiku selhání 1. nebo 2. fáze léčby revmatoidní artritidy? Je lépe podávat moderní léky v monoterapii, nebo by měla být raději zvolena kombinace? Odpověď není jednoznačná, tato problematika proto byla jedním ze dvou stěžejních témat satelitního sympozia společnosti Roche konaného 17. září v rámci 58. sjezdu českých a slovenských revmatologů v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Druhým zásadním tématem sympozia byl očekávaný příchod nové, subkutánní formy tocilizumabu (RoACTEMRA).

Biologická léčba je revolucí v léčbě revmatických onemocnění. Přednáška představila konsensus z pera českých revmatologů, který bude brzy publikován v prestižním časopise Annals of the Rheumatic Diseases a který zahrnuje indikace léčby tocilizumabem,  doporučení pro screening před léčbou, přehled kontraindikací léčby, dávkování a adaptace dávky, nežádoucích účinků a doporučení k hodnocení léčebné odpovědi a účinnosti léčby.