Co říci závěrem?

Závěrem shrnul prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. důležitost multidisciplinárního přístupu k léčbě těchto složitých případů metastazujícího karcinomu kolorekta ve IV stádiu a nutnost rozhodování v komisi, současně nabídl lékařům možnost konzultovat tyto pacienty a pozval je na 5. ročník setkání v září 2013.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Úplně na závěr. Co říci? Říci asi to, že za nás za všechny, co jsme to s vámi plánovali moc děkuji, že jste přijeli. Moc si toho vážíme. Myslím si, že tady zaznělo opravdu několikrát, jak je důležitý multidisciplinární přístup, jak je důležité, aby opravdu byla komise, že to není něco, co je věc navíc, že samozřejmě naší primární stahou je pacientovi nabídnout R0 resekci. Zmínili jsme, jaký obrovský význam mají všechny intervenčně radiologické metody a samozřejmě chemoterapie a biologická léčba. A samozřejmě nabízíme, myslím že mluvím za nás za všechny, co tady jsme, viděli jsme kolik pacientů ročně na tračníku ve čtvrtém stádiu - 250, na rektu dalších 100. Je to 350 pacientů. Ne všichni jsou kandidáti na agresivní léčbu. Opravdu je možnost nás kdykoliv konzultovat. Neznamená to, že vám budeme brát jakoukoliv operativu nebo jakoukoliv onkologickou léčbu, kterou jste schopní dělat vy sami perfektně. O tom nikdo nepochybuje. Ale je vidět, že i sdílená zodpovědnost, i z forézních důvodů, není špatná. Jde o to, abyste se od začátku tyhle věci naučili konzultovat s onkologem, s entuziastickým radiologem a vždy před zahájením léčby a v průběhu 3 měsíců, protože na kazuistice, kde jsme viděli, jak metastáza zprogradovala v neresekabilní formu, bylo vidět, že tam na tom pracovišti něco skřípe, protože všichni sledovali jak ta metastáza roste. Takže to si myslím, že jsme chtěli zdůraznit. Myslím si, že to řekl hned v přednášce pan prof. Vyzula. A já mu za to moc děkuji a podtrhuji to. A jinak za nás všechny organizátory: Hrozně se těšíme, zase bychom to udělali v září, ještě nevíme kde. Moc děkuji.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2012 - webcast.

Související články

Úvodní přednáška bloku s kazuistikami byla zaměřena na důležitost předoperačního stagingu u pacientů s tumorem rekta.  

Přednáška zazněla na Pracovním setkání onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje a přináší přehled perkutánních a intravaskulárních metod a jejich užití v léčbě  metastazujícího karcinomu kolorekta.  

Radioterapie snižuje riziko lokální recidivy a má pozitivní vliv i na celkové přežití. Předoperační konkomitantní chemoradioterapie působí i na vzdálená metastatická ložiska a má lepší léčebné výsledky než samostatná radio- či chemoterapie. Přednáška hovoří o indikacích, efektu, výhodách a nevýhodách neoadjuvantní a adjuvantní radioterapie u karcinomu rekta a o přidání chemoterapie k předoperační radioterapii. V závěru  se přednášející věnuje i speciálním technikám radioterapie jako je stereotaktická radioterapie/radiochirurgie.