Komentář ke kazuistice pokročilý adenokarcinom rekta

Po kazuistice věnované restagingu pokročilého adenokarcinomu rekta, přednesené onkologem MUDr. Igorem Kissem, Ph.D., následoval krátký komentář ke restagingu z pohledu chirurga a radiologa. 

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Já s tím absolutně souhlasím a děkuji moc za nahrávku. Je absolutní shoda, myslím si a byl bych blázen, abych byl proti tomu, ba naopak, že CT je daleko lepší než prostý snímek, jednoznačně. A tady na té kazuistice Igor krásně ukázal, o kolik je to PET lepší než CT. To znamená podle této logiky, proč dělat předoperační snímek plic a po radioterapii dělat snímek plic a udělat raději CT, protože je lepší, ještě lepší by bylo dělat těm pacientům PET, protože u toho pacienta, co jsme viděli, jsme na CT viděli jednu metastázu, to bychom ještě resekovali, komise správně rozhodla, že by bylo potřeba doplnit PET a ejhle, bylo jich tam sedm, šest z nich nebylo na CT vidět. To znamená pořád je to o tom, že samozřejmě ideální by bylo všem těm pacientům udělat PET, ideální by bylo je ve studiích pomoci PETu sledovat, pokud to jen trošku jde, navíc z hlediska radiační ochrany je to daleko lepší, protože ten radionuklid se zavede jednou, je to daleko menší dávka než to CT, u PET/CT je daleko větší dávka to CT než ten PET, dostane jednou radionuklid, celý se sjede, je jedno, jestli se sjede jen hrudník nebo břicho, tam to takto není postavené. Jenže problém je vždycky, jestli to zvýšení má efektivitu. Když rozeberu ty pacienty, co se stalo, to znamená: je naprosto správně dělat u těch pacientů CT hrudníku, u pacientů s onkologickým onemocněním ať už je to lymfom, ať už je to prso, ať už je to kolorektál, ať je to pankreas, protože CT má jednoznačně větší senzitivitu a i specificitu na diagnostiku malých plicních metastáz, ale pokud to takto postavím, tak pak je jednoznačně lepší jim dělat PET. Já bych chtěl jen: nezoufejme. Toto byla vysoce selektivní skupina pacientů, kteří měli pokročilý tumor distálního rekta. A já myslím, že v další diskuzi se dostaneme k tomu, že na začátku je nutné na základě stagingu ty pacienty selektovat na pacienty s dobrou prognózou a pacienty se špatnou prognózou a samozřejmě jiný staging a jiný re-staging a jinak jsou sledováni pacienti, kteří jsou tedy ve skupině s nízkými riziky a jinak budeme postupovat u těch pacientů vysoce rizikových. Tady na tom se shodneme čili nekomplikujme to, určitě si myslím, že si můžeme dovolit souhlasit s doporučením ESVO, že je dobré dělat nejen lokální re-staging, ale i celkový re-staging a že na základě toho k čemu se za chviličku dostaneme, na základě rozdělení těch pacientů do těch skupin, můžeme se i domluvit na tom, jestli bude stačit dělat CT břicha a rentgen srdce, plíce anebo jestli dělat CT břicha a CT hrudníku anebo dokonce u některých pacientů ta PETka. Ano? Ale není to určitě tak.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast.

Související články

Kazuistika je věnována restagingu pokročilého adenokarcinomu rekta. Na tuto kazuistiku navázal krátký komentář k restagingu z pohledu chirurga a radiologa. 

Úvodní přednáška bloku s kazuistikami byla zaměřena na důležitost předoperačního stagingu u pacientů s tumorem rekta.  

Přednáška zazněla na Pracovním setkání onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje a přináší přehled perkutánních a intravaskulárních metod a jejich užití v léčbě  metastazujícího karcinomu kolorekta.