Intervenční radiologické metody v léčbě kolorektalního karcinomu

Přednáška zazněla v rámci sekce Diagnostika a léčba kolorektálního karcinomu na Brněnských onkologických dnech  21. dubna 2011.


TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Brněnské onkologické dny 2011 - webcast.

Související články

Sekci Praktické přístupy k léčbě kolorektálního karcinomu Pracovního multidisciplinárního setkání, která obsahovala především kasuistiky, zahájil pan profesor Válek, který se na problematiku resekce jaterních metastáz podíval očima radiologa a představil dvě kasuistiky, ve kterých byly jaterní metastázy rešeny termoablací. 

Přednáška o použítí intervenčních radiologických metod v léčbě nemocných s mCRC zazněla na 2. pracovním setkání onkologů a chirurgů v Lednici.

Přednáška zazněla v rámci sekce Diagnostika a léčba kolorektálního karcinomu na Brněnských onkologických dnech 21. dubna 2011.