VÍTÁME VÁS na česko/moravském kazuistickém setkání

Již 8. ročník kazuistických setkání, kde si lékaři představují zajímavé případy, zahájila MUDr. Růžičková vzpomínkou na předchozí ročníky. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dámy a pánové, milí přátelé, pro ty z Vás, kdo mě neznáte, já se jmenuji Jitka Růžičková. Pracuji ve firmě Roche. A jménem této společnosti si Vás tady všechny dovoluji přivítat na kazuistickém setkání. Když jsem v pondělí přemýšlela nad tím, co tady řeknu, tak jsem si říkala - kazuistické setkání má velkou historii. A jelikož moje historie ve firmě Roche zdaleka není tak dlouhá, jako je historie kazuistických setkání, tak jsem vyrazila za většími pamětníky (služebně samozřejmě), za svými kolegy. A ptala jsem se Dana Gregorka: "Dane, kdy byl prosím tě první ročník kazuistického setkání?" A Dan říkal: "Nevím. Jdi za Františkem Novým." Šla jsem za Františkem Novým a František říkal: "Hm... já ti nevím." A padala tam čísla jako 2006, 2007, 2008. A tak jsem si říkala - dáme tam otazník. Ale dnes mě František zachránil, protože přišel a říkal: "Byl to rok 2007." Čili je tady sedmiletá historie kazuistických setkání. Jak se můžete podívat na obrázku, tak kazuistické setkání se odehrávalo v lecjakých krásných částech České republiky. A začalo s myšlenkou, abyste se vy mohli spolu scházet a prezentovat sami před sebou svoje zajímavé pacienty bez přítomnosti profesorů, docentů, přednostů a jím podobných. A toto je vlastně ten směr, kterým jdeme stále. Co se změnilo - změnilo se to, že to začínalo jako akce jedna jarní a jedna podzimní. Ta frekvence se snížila. A postupně se ten formát měnil. Já pamatuji pouze rok 2012 a 2013. V roce 2012 jsme ještě měli moravské a české setkání. Na Moravě to bylo v Kurdějově a v Praze to bylo na Petřínských terasách a tehdy docela napadl sníh a vypadalo to tam skutečně skoro jako na tom obrázku. To je fotka skutečně z Petřína. Vloni jsme poprvé zvolili společné česko/moravské kazuistické setkání. A podle ohlasů ze všech stran se to líbilo. A rozhodli jsme se, že Čechy a Morava k sobě skutečně patří a že by bylo škoda to znova rozdělovat. Proto letos další společné česko/moravské kazuistické setkání, tentokrát v Praze, v Anežském klášteře. Doufám, že toto místo dodá kazuistickému setkání náležitou atmosféru. Už nebudu déle zdržovat. Ráda bych představila naše předsedající, kteří už jsou skoro bych řekla tradiční. Moderátorem večera bude Tomáš Svoboda, kterému za chvilku předávám slovo. Potom je tady paní doktorka Ostřížková z Fakultní nemocnice v Brně Bohunicích, paní doktorka Kolářová z KOC v Pardubicích a pan doktor Tomášek z Masarykova onkologického ústavu. Pokud se programu týká, bude to o diagnostice a léčbě karcinomu ovarií, prsu a kolorekta. A protože tady skutečně nemáme ty profesory ani docenty ani přednosty, tak bych byla ráda, kdybyste ztratili veškerý ostych a všech přednášejících se beze studu ptali na to, co vás zajímá. A jelikož máme dnes předvečer svátku svatého Mikuláše, tak na úplný závěr bude možná i nějaké překvapení. Dámy a pánové, přeji vám nejenom odborně příjemný večer.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky ze Společného česko/moravského kazuistického setkání

Související články

Kazuistické setkání v Třešti - webcast

V páteční podvečer poslední pracovní listopadový den se v Zámeckém hotelu v Třešti sešli onkologové a představili si navzájem kazuistiky svých pacientů.

Úvodní přednáška bloku s kazuistikami byla zaměřena na důležitost předoperačního stagingu u pacientů s tumorem rekta.  

Přednáška zazněla na Pracovním setkání onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje a přináší přehled perkutánních a intravaskulárních metod a jejich užití v léčbě  metastazujícího karcinomu kolorekta.