Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Maligní melanom

Maligní melanom je zhoubný nádor vycházející z buněk schopných tvořit melanin, tzv. melanocytů. Nejčastější lokalitou výskytu melanomu na těle je kůže trupu, končetin, dlaně a nehtová lůžka. Melanom se však může vyskytovat i na sliznici dutiny ústní a nosní, na sliznici anu, na genitálu a raritní není asi jeho výskyt na sítnici oka. Za nejčastější rizikové faktory je považováno UV záření, světlý fototyp kůže a dysplastické névy. Některé zdroje uvádějí, že melanom je nádor s nejrychleji vzrůstající incidencí na světě a počet onemocnění maligním melanomem se každých deset let zdvojnásobí. Na druhé straně u černé a asijské rasy je melanom vzácný. Průměrný věk pacientů při stanovení diagnózy se je 56 let. Základní a nejúčinnější terapií je chirurgická excize s dostatečným lemem zdravé tkáně a vyšetření sentinelové uzliny a exenterací příslušné lymfatické oblasti při jejím metastatickém postižení. Chirurgický výkon by měl být indikována vždy, pokud je to možné. I když se melanom nevyznačuje lokálním destruktivním růstem, je u něj nebezpeční časného hematogenního a lymfogenního metastazování. Metastatický melanom je pak nejen nejagresivnějším nádorovým onemocněním kůže, ale patří i k nejhůře léčitelným nádorům obecně. Běžně se uvádí, že celkové přežití metastatického stádia se pohybuje kolem 6-9 měs. a pouze jeden pacient ze čtyř žije déle než jeden rok od stanovení diagnózy. Teprve nedávno začala do léčby metastatického melanomu pronikat i tzv. biologická léčba. Literatura uvádí, že asi 50 % nemocných s tímto onemocněním má melanom s mutací genu BRAF. Pokud je těmto nemocným indikována cílená biologická léčba, může u nich dojít ke zvýšení počtu celkových léčebných odpovědí téměř 9x a prodloužení času bez progrese onemocnění i více než trojnásobně. 

Klíčová slova: maligní melanom