Tato stránka obsahuje odborné informace, které jsou určeny pro lékaře, lékárníky, zdravotnický personál, nelékařské zdravotnické odborníky a studenty lékařských fakult a zdravotnických škol.
Na základě uvedené zdravotnické odbornosti vám nemůžeme zpřístupnit obsah s informacemi o léčivech na předpis určený pro lékaře a lékárníky. Máte-li odpovídající zdravotnickou odbornost, potvrďte to prosím. Potvrzuji, že jsem: Lékař nebo lékárník Nelékařský zdravotnický odborník Laik

Maligní melanom

Maligní melanom je zhoubný nádor vycházející z buněk schopných tvořit melanin, tzv. melanocytů. Nejčastější lokalitou výskytu melanomu na těle je kůže trupu, končetin, dlaně a nehtová lůžka. Melanom se však může vyskytovat i na sliznici dutiny ústní a nosní, na sliznici anu, na genitálu a raritní není asi jeho výskyt na sítnici oka. Za nejčastější rizikové faktory je považováno UV záření, světlý fototyp kůže a dysplastické névy. Některé zdroje uvádějí, že melanom je nádor s nejrychleji vzrůstající incidencí na světě a počet onemocnění maligním melanomem se každých deset let zdvojnásobí. Na druhé straně u černé a asijské rasy je melanom vzácný. Průměrný věk pacientů při stanovení diagnózy se je 56 let. Základní a nejúčinnější terapií je chirurgická excize s dostatečným lemem zdravé tkáně a vyšetření sentinelové uzliny a exenterací příslušné lymfatické oblasti při jejím metastatickém postižení. Chirurgický výkon by měl být indikována vždy, pokud je to možné. I když se melanom nevyznačuje lokálním destruktivním růstem, je u něj nebezpeční časného hematogenního a lymfogenního metastazování. Metastatický melanom je pak nejen nejagresivnějším nádorovým onemocněním kůže, ale patří i k nejhůře léčitelným nádorům obecně. Běžně se uvádí, že celkové přežití metastatického stádia se pohybuje kolem 6-9 měs. a pouze jeden pacient ze čtyř žije déle než jeden rok od stanovení diagnózy. Teprve nedávno začala do léčby metastatického melanomu pronikat i tzv. biologická léčba. Literatura uvádí, že asi 50 % nemocných s tímto onemocněním má melanom s mutací genu BRAF. Pokud je těmto nemocným indikována cílená biologická léčba, může u nich dojít ke zvýšení počtu celkových léčebných odpovědí téměř 9x a prodloužení času bez progrese onemocnění i více než trojnásobně. 

Klíčová slova: maligní melanom