Tato stránka obsahuje odborné informace, které jsou určeny pro lékaře, lékárníky, zdravotnický personál, nelékařské zdravotnické odborníky a studenty lékařských fakult a zdravotnických škol.
Jste-li lékař nebo lékárník, potvrďte to prosím a budou Vám zpřístupněny také texty o léčivech na předpis.

Zhoubné nádory prsu

Karcinom prsu se řadí k nádorům s nejvyšší incidencí, která trvale stoupá.

Díky včasné diagnostice a stále se zlepšujícím možnostem léčby se daří vyléčit stále více žen. V případě metastatického onemocnění sice v současné době nelze nemocnou vyléčit, je však dosahováno dlouhodobého přežití při přijatelné kvalitě života.

Klíčová slova: zhoubné nádory prsu