Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Zhoubné nádory prsu

Karcinom prsu se řadí k nádorům s nejvyšší incidencí, která trvale stoupá.

Díky včasné diagnostice a stále se zlepšujícím možnostem léčby se daří vyléčit stále více žen. V případě metastatického onemocnění sice v současné době nelze nemocnou vyléčit, je však dosahováno dlouhodobého přežití při přijatelné kvalitě života.

Klíčová slova: zhoubné nádory prsu