Neoadjuvantní terapie - závěr sympózia

Shrnutí informací a závěrů ze satelitního sympózia BOD 2015 s názvem Neoadjuvantní léčba HER2 pozitivního karcinomu prsu - přínos pro pacienta.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dovolte, abych celou problematiku stručně shrnula. Celý náš život je spojený s nejistotou. Jak dopadne svět, dějiny a lidstvo, dneska nevíme, a ta nejistota je v klinické onkologii zvlášť patrná. Jestliže indikace neoadjuvantní léčby je spojená s nejistotou, tak indikace adjuvantní léčby je spojena s daleko větší nejistotou, protože vyžaduje opravdu velmi silnou víru v minimální reziduální chorobu, kterou nevidíme, neumíme ji detekovat a nevíme vlastně, jestli pacientky léčené adjuvantní léčbou dopadly dobře, protože jsme je léčili nebo by dopadly dobře, i kdybychom je neléčili. Z toho vyplývá, že neoadjuvantní terapie má svoje nezpochybnitelné místo v indikaci systémové léčby u karcinomu prsu. Cíle jsou zřejmé. Zlepšit operabilitu, zamezit hematogenní diseminaci a přidat pacientkám něco navíc, a ten bonus se jmenuje patologická kompletní remise, která jim možná dodá těch několik procent naděje k tomu, že se opravdu skutečně uzdraví. A i možnost sledovat účinnost léčby v přímém přenosu ultrazvukových vyšetření prsu má svůj nezpochybnitelný význam. Indikace neoadjuvantní léčby je ale pevně v rukou multidisciplinárního týmu. A chtěla bych se zmínit jenom o několika praktických aspektech. Když už se pro neoadjuvantní léčbu rozhodneme, pokud nemáme důvod v nereaktivitě nádoru, je rozumné pokračovat v ní až do konce před operací. Různé experimenty sendvičových metod, kdy se vkládá chirurgická léčba mezi jednotlivé části chemoterapie, nemají žádnou oporu v klinických datech. A proto zůstává neoadjuvantní léčba určitě velmi podstatnou součástí našich terapeutických přístupů. Měla by mít svá pravidla, která se postupně vytvoří na základě nových přibývajících dat, a je výborné, že všichni členové multidisciplinárního týmu získávají na indikaci neoadjuvantní léčby podobný názor. A proto pokud potom, jak říkal pan profesor Ryška, získáme to závěrečné šampaňské, můžeme ho v rámci multidisciplinárního týmu i společně vypít. A teď bych vás poprosila, abyste na konec, než budete odcházet, odevzdali všichni hlasovací zařízení. Ta jsou totiž označena čipem, a pokud si omylem necháte hlasovací zařízení v kabelce, u vchodu vás zastaví ochranka a rovnou budete souzeni a budete muset odpracovat v Masarykově onkologickému ústavu jeden den nucených prací. Pokud vás přednášky zaujaly, můžete je do týdne znovu zhlédnout na webu Mojemedicina.cz. A pokud byste se o neoadjuvantní léčbě chtěli dozvědět něco dalšího, vyšlo nové číslo Breast Cancer News, které je k dispozici proti registraci dole v přízemí. Je jenom zamaskováno novinami z Prague Onko. Děkuju všem za pozornost. Doufám, že se vám naše setkání líbilo a budu se těšit, že na téma neoadjuvantní léčby se zase znovu někde sejdeme. Na shledanou.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Související články

Co očekáváme od neoadjuvantní systémové léčby? Jaké jsou zásady při indikaci neoadjuvantní léčby? Tyto a další otázky zodpovídá přednáška o neoadjuvantní léčbě u HER2 pozitivního karcinomu prsu, která zazněla v rámci Mammologického sympózia 2015 v Praze.

Přednáška se dívá na léčbu neoadjuvantní léčby karcinomu prsu z pohledu patologa.  

U karcinomu prsu má systémová léčba zvlášť velký význam, protože  na rozdíl od karcinomu kolorekta, je nejčastějším způsobem metastazování u karcinomu prsu paraelní proces.