Novinky v léčbě karcinomu prsu

Rozhovor o Jihočeských onkologických dnech a o některých novinkách v léčbě karcinomu prsu. 

Letošní rok je přínosný a štedrý hlavně pro pacientky s HER 2 pozitivním karcinomem prsu. Poslechněte si proč.

Podívejte se i na další přednášky webcastu Kulaté a slunné Jihočeské onkologické dny - webcast.

Související články

Během aplikování léčby tradiční intravenózní infuzí musí pacienti trávit hodně času v nemocnicích. Nová podkožní forma zjednodušuje podávání Herceptinu a zvyšuje komfort pacientů a také zdravotnického personálu. Subkutánní forma využívá technologie vyvinuté společností Halozyme Therapeutics, Inc., která přechodně a reverzibilně rozkládá hyaluronan, substanci podobnou gelu, jež tvoří bariéru mezi buňkami podkoží. Tím je 5 ml objemu subkutánní formy  Herceptinu rychle rozptýleno a absorbováno větší plochou. Mechanismus podkožního podání ukazuje video.    

Léčba zhoubných nádorů prošla za poslední léta opravdovou revolucí. Pokroky v léčbě udělaly z některých neléčitelných onemocnění nemoci léčitelné a z některých léčitelných onemocnění nemoci chronicky léčitelné. Karcinom prsu patří dnes k nejlépe léčitelným solidním nádorům. Podle oxfordské analýzy se přežívání pacientek s karcinomem prsu za posledních 20 let zdvojnásobilo. Toto tvrzení neplatí pouze pro příznivé fenotypy karcinomu prsu, ale i pro původně prognosticky špatný podtyp – HER2 pozitivní karcinom prsu. Zásadní obrat v prognóze této skupiny pacientek přineslo zavedení trastuzumabu do léčby časného i metastatického karcinomu prsu.

Kulaté a slunné Jihočeské onkologické dny - webcast

17.- 19. října proběhly kulaté 20. Jihočeské onkologické dny, tentokrát na téma zhoubné nádory prsu.